כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לכן כה אמר יהוה אם תשוב ואשיבך לפני תעמד ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה ישבו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לָכֵן כֹּה אָמַר יְהוָה אִם תָּשׁוּב וַאֲשִׁיבְךָ לְפָנַי תַּעֲמֹד וְאִם תּוֹצִיא יָקָר מִזּוֹלֵל כְּפִי תִהְיֶה יָשֻׁבוּ הֵמָּה אֵלֶיךָ וְאַתָּה לֹא תָשׁוּב אֲלֵיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לָכֵ֞ן כֹּה־אָמַ֣ר יְהֹוָ֗ה אִם־תָּשׁ֤וּב וַאֲשִֽׁיבְךָ֙ לְפָנַ֣י תַּעֲמֹ֔ד וְאִם־תּוֹצִ֥יא יָקָ֛ר מִזּוֹלֵ֖ל כְּפִ֣י תִֽהְיֶ֑ה יָשֻׁ֤בוּ הֵ֙מָּה֙ אֵלֶ֔יךָ וְאַתָּ֖ה לֹא־תָשׁ֥וּב אֲלֵיהֶֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכן" - בעבור שאני סובל הצרות האלה

"כה אמר ה'" - לי

"אם תשוב" - אתה ישראל ע"י ואשיבך אני אליו אמר לי לפני תעמוד

"ואם תוציא יקר מזולל" - אם תוציא אדם הגון מאדם רשע שתחזירנו למוטב

"כפי תהיה" - שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה

"ישובו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם" - יתובון אינון לפתגמך ואת לא תתוב למטעי בתריהון

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יקר" - מכובד וחשוב

"מזולל" - ענין הרבות האכילה ורדיפת התאוות וכן זולל וסובא (דברים כא

מצודת דוד

"ישובו המה אליך" - זהו דבר אפשרות שהמה ישובו אליך להיות כשרים כמותך ואל תדאג לילך אליהם בשליחות כי פן תלמוד ממעשיהם להיות כמוהם כי תהיה בטוח בזה

"לכן כה אמר ה'" - שלא יקופח שכרי וכן אמר אם אתה ישראל תשוב לה' ואני אשיבך ר"ל תשובתך תהיה ע"י בגמול זה הבטיחני לומר לפני תעמוד עד עולם ולא תפסוק הנבואה ממך ואם תוציא את מי מן הזוללות להיות אדם יקר אז תהיה כפי כי תתקיים גזרתך כמו גזרתי

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכן", השיב לו ה' "אם תשוב" את העם בתשובה "ואשיבך" אל הנבואה המתמדת "ותעמוד לפני" תמיד, "ואם" עכ"פ "תוציא יקר מזולל", שישובו עכ"פ הנפשות היקרות ויבדלו מן הרשעים "תהיה כפי", שכל מה שתגזר אומר יקם לך, וזה תשובה ע"מ שבקש על הנבואה ועל מה שאין תפלתו נשמעת על עצירת גשמים. ונגד מה שהתרעם על הרשעים הרודפים אותו, אמר שאין לך להתירא מהם, לא שתדאג פן יכריחו אותך להסכים על מעשיהם ושלא תנבא להם, כי "הם ישובו אליך ואתה לא תשוב אליהם", ולא שתירא פן יהרגוך, כי.

ביאור המילות

"מזולל". משתתף עם כל מכבדיה הזילוה, שזה הפך יקר, ועם זולל וסובא: