מ"ג יחזקאל מ מט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ארך האלם עשרים אמה ורחב עשתי עשרה אמה ובמעלות אשר יעלו אליו ועמדים אל האילים אחד מפה ואחד מפה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֹרֶךְ הָאֻלָם עֶשְׂרִים אַמָּה וְרֹחַב עַשְׁתֵּי עֶשְׂרֵה אַמָּה וּבַמַּעֲלוֹת אֲשֶׁר יַעֲלוּ אֵלָיו וְעַמֻּדִים אֶל הָאֵילִים אֶחָד מִפֹּה וְאֶחָד מִפֹּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֹ֣רֶךְ הָאֻלָ֞ם עֶשְׂרִ֣ים אַמָּ֗ה וְרֹ֙חַב֙ עַשְׁתֵּ֣י עֶשְׂרֵ֣ה אַמָּ֔ה וּבַֽמַּעֲל֔וֹת אֲשֶׁ֥ר יַעֲל֖וּ אֵלָ֑יו וְעַמֻּדִים֙ אֶל־הָ֣אֵילִ֔ים אֶחָ֥ד מִפֹּ֖ה וְאֶחָ֥ד מִפֹּֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אוּרְכָּא דְאוּלַמָא עַסְרִין אַמִין וּבְדַרְגִין דְסַלְקִין לֵיהּ וְעַמוּדַיָא עַל אֵילַיָא חַד מִכָּא וְחַד מִכָּא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אורך האולם עשרים אמה" - כנגד רחב ההיכל

"ורוחב עשתי עשרה" - מן המזרח למערב

"ובמעלות אשר יעלו אליו" - ובמעלות היה הדרך אשר בהם יעלו אליו כמו ששנינו בין האולם ולמזבח כ"ב אמה וי"ב מעלות היו שם רום מעלה חצי אמה

"ועמודים אל האילים" - תחת יכין ובועז שהיו במקדש ראשון

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועמודים אל האילים" - בחלל האולם סמוך אל המזוזות עמדו שני עמודים אחד מהעבר מזה ואחד מהעבר מזה והם היו במקום עמודי יכין ובועז שהיו במקדש ראשון

"אורך האולם" - מצפון לדרום

"עשרים אמה" - כמדת רוחב ההיכל

"ורחב" - ממערב למזרח

"ובמעלות אשר יעלו אליו" - ר"ל ובמעלות היה הדרך אשר בהם יעלו אליו מן החצר הפנימי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"אורך האולם" מצפון לדרום "עשרים אמה" כרוחב ההיכל, "ורוחב" ממזרח למערב "עשתי עשרה אמה, ובמעלות אשר יעלו אליו" ר"ל "במעלות שיעלו" שם היו "איליו", שאילים עמדו לפני המעלות א' מפה וא' מפה כמו שבארנו למעלה (פסוק כ"ז) שהיו אילים לפני המעלות (ובבית שני היו שם שתים עשרה מעלות כמבואר במס' מדות), "ועמודים אל האילים" ונוסף אל האילים עמדו עמודים (שהם היו עבים כי האילים לא היו רק אמה על אמה) בצדי האילם א' מפה וא' מפה כנגד שני העמודים יכין ובועז שעשה שלמה במקדש ראשון:


ביאור המילות

"אשר יעלו אליו". מלת אליו מענין אילים, ר"ל האילים שלו הם אצל המעלות: