מ"ג יחזקאל מ מח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויבאני אל אלם הבית וימד אל אלם חמש אמות מפה וחמש אמות מפה ורחב השער שלש אמות מפו ושלש אמות מפו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְבִאֵנִי אֶל אֻלָם הַבַּיִת וַיָּמָד אֵל אֻלָם חָמֵשׁ אַמּוֹת מִפֹּה וְחָמֵשׁ אַמּוֹת מִפֹּה וְרֹחַב הַשַּׁעַר שָׁלֹשׁ אַמּוֹת מִפּוֹ וְשָׁלֹשׁ אַמּוֹת מִפּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְבִאֵ֘נִי֮ אֶל־אֻלָ֣ם הַבַּ֒יִת֒ וַיָּ֙מָד֙ אֵ֣ל אֻלָ֔ם חָמֵ֤שׁ אַמּוֹת֙ מִפֹּ֔ה וְחָמֵ֥שׁ אַמּ֖וֹת מִפֹּ֑ה וְרֹ֣חַב הַשַּׁ֔עַר שָׁלֹ֤שׁ אַמּוֹת֙ מִפּ֔וֹ וְשָׁלֹ֥שׁ אַמּ֖וֹת מִפּֽוֹ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאָעֲלַנִי לְאוּלַמָא דְבֵיתָא וּמְשַׁח אֵילָא דְאוּלַמָא חֲמֵשׁ אַמִין מִכָּא וַחֲמֵשׁ אַמִין מִכָּא וּפוּתְיָא דְתַרְעָא תְּלַת אַמִין מִכָּא וּתְלַת אַמִין מִכָּא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל אולם הבית" - אולם ההיכל

"וימד אל אולם" - כמו איל אולם עובי כתפות הפתח (הרואה את המזרח סא"א) מדד מן המזרח למערב (ואנ"י הכות"ב מצאת"י בפירושי"ם אחרי"ם כ"מו שהעתק"תי ורוחב השער שלשה אמות מפה וגו' הוא עובי האיל הצפוני לתוך חלל הפתח למערב וכן עובי האיל הדרומי לתוך חלל האולם למערב ואף ע"פ שכך שנינו כותל אולם חמש ואולם אחת עשרה שלעתיד לבא אינו אלא שלש אלא שבאולם בית שני וכו' סא"א)

"חמש אמות" - ואף של בית שני היה כן שכן שנינו כותל אולם חמש ואולם אחת עשרה אלא שבאולם בית שני לא היו כתפות לפתח לצפון ולדרום שהיה רוחב הפתח עשרים אמה כרוחב האולם וכאן כתוב ורוחב השער ג' אמות מפה וג' אמות מפה ואינ"י יוד"ע לצד"ד פירוש"ו אלא לרוחב כתפות הפתח ג' אמות סותמין חלל הפתח מכאן וג' אמות מכאן

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מפה" - מהעבר מזה

"ורחב השער" - ר"ל רחב השער היה באופן שנשאר כותל שלש אמות מהעבר מזה ושלש אמות מהעבר מזה וא"כ היה רחבו י"ד אמות

"וימד אל אולם" - מדד מזוזות האולם ה' אמות וזה היה בעובי ולא היה כן הרוחב כי המזוזה עם הכותל שבצד הפתח לא היה כ"א ג' אמות כמ"ש בענין ועם כי היו עגולות לא היו במרחק שוה וכמו מזוזות אולמי השערים (ויתכן שעובי הכותל היתה כמדת המזוזה וכמו כתלי החצירות)

"אל אולם הבית" - הוא האולם שלפני ההיכל

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ויביאני אל אולם הבית", אולם ההיכל, "וימד אל אולם" היינו ספי השער היו חמש אמות כי עובי כותל האולם היה חמש אמות, "ורוחב השער שלש אמות מפה", השער נקרא הדלת הסותם את פתח השער, אבל באולם שלא היה שם שער, ופתחו היה רחב ארבע עשרה אמות, שלעומת שבבית שני היה האולם פרוץ במלואו (כמ"ש התוס' פרק כל הצלמים במ"ש שלא יעשה אכסדרה תבנית אולם) ובכאן היה סתום ג' אמות מכל צד, קורא לג' אמות אלה בשם שער שע"י ג' אמות אלה נקרא בשם שער:


 

<< · מ"ג יחזקאל · מ · מח · >>