מ"ג יחזקאל מ מג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והשפתים טפח אחד מוכנים בבית סביב סביב ואל השלחנות בשר הקרבן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהַשְׁפַתַּיִם טֹפַח אֶחָד מוּכָנִים בַּבַּיִת סָבִיב סָבִיב וְאֶל הַשֻּׁלְחָנוֹת בְּשַׂר הַקָּרְבָן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהַֽשְׁפַתַּ֗יִם טֹ֧פַח אֶחָ֛ד מוּכָנִ֥ים בַּבַּ֖יִת סָבִ֣יב ׀ סָבִ֑יב וְאֶל־הַשֻּׁלְחָנ֖וֹת בְּשַׂ֥ר הַקׇּרְבָֽן׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְעָנְקְלִין נַפְקִין פְּשַׁח חָד קְבִיעִין בְּעַמוּדֵי בֵּית מַטְבְּחַיָא מִגָיו לְאוּלַמַיָא סְחוֹר סְחוֹר וְעַל פָּתוֹרַיָא בְּשַׂר קוּרְבְּנַיָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והשפתים טופח אחד" - עונקליות של ברזל קבועין בעמודי ננסין שבבית המטבחים בצפון לתלות ולהפשיט בהם את הקדשים הוא ששנינו בפסחים אונקליות של ברזל היו קבועין בעמודים ובכתלים שבהם תולין ומפשיטין וכן ת"י ועונקלין נפקין פשך חד

"מוכנים בבית" - קבועים בתוך חלל העזרה בבית לגיו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואל השלחנות" - הם ארבעת השלחנות מאבני הגזית שעמדו בהלשכה ההיא עליהם יהיו מניחים בשר הקרבן

"מוכנים בבית" - העמודים עם רביעיות היו קבועים בהלשכה ההיא בפנים בכל ארבעת הרוחות

"והשפתים טופח אחד" - כעין ווין מברזל היו קבועים ברביעיות של ארז הקבועין בעמודים נמוכין ובלטו טפח אחד מן הרביעיות שעל העמודים ובהן יהיו תולין הקרבנות להפשיט עורן והם עמדו בבית המטבחים היא הלשכה שפתחה באילים השערים הנזכרת למעלה

מצודת ציון

"והשפתים" - תרגם יונתן ענקלין והם ווין על רביעית הארז שעל העמודים כפופים ראשיהם למעלה שתולין בהם הקרבנות ומפשיטין אותן

"מוכנים" - מלשון הכנה וקביעות

"בבית" - מבפנים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"והשפתים טפח אחד", פי' אונקלאות של ברזל קבועים ויוצאים טפח מאחורי עמודים נמוכים לתלות ולהפשיט בהם את הקדשים (כמ"ש בפ"ה דפסחים ובפ"ג דמדות), והם היו מוכנים בית סביב סביב, קבועים בעמודים שעמדו סביב השלחנות כי ביניהם היו שלחנות (כדתנן פ"ג דמדות שלחנות של שיש בין העמודים, שהשיש מקרר ושומר הבשר שלא יסריח), וז"ש "ואל השלחנות" (שהיו שם) היו נותנים "בשר הקרבן", והם שלחנות אחרים חוץ מהנזכר למעלה:


ביאור המילות

"השפתים", שרשו שפת, מענין עריכת כמו שפות הסיר, אונקלאות של ברזל ערוכים על עמודים והם זוגיים לתלות בם ולהפשיט, ומ"ש סביב היינו להשולחנות שיזכיר:

 

<< · מ"ג יחזקאל · מ · מג · >>