מ"ג יחזקאל מ ט


<< · מ"ג יחזקאל · מ · ט · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וימד את אלם השער שמנה אמות ואילו [ואיליו] שתים אמות ואלם השער מהבית

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּמָד אֶת אֻלָם הַשַּׁעַר שְׁמֹנֶה אַמּוֹת ואילו [וְאֵילָיו] שְׁתַּיִם אַמּוֹת וְאֻלָם הַשַּׁעַר מֵהַבָּיִת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּ֜מׇד אֶת־אֻלָ֤ם הַשַּׁ֙עַר֙ שְׁמֹנֶ֣ה אַמּ֔וֹת וְאֵילָ֖ו שְׁתַּ֣יִם אַמּ֑וֹת וְאֻלָ֥ם הַשַּׁ֖עַר מֵהַבָּֽיִת׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וּמְשַׁח יֵת אוּלַמָא דְתַרְעָא תַּמְנֵי אַמִין וְאֵלוֹהִי תַּרְתֵּין אַמִין וְאוּלָמָא דְתַרְעָא מִלְגָיו:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימד את אולם השער שמונה אמות" - משך בליטתו לתוך עזרת נשים

"ואיליו" - אשישלטינ"ץ כל אילים האמורים בענין הם כמין אילנות עגולין עשויין מאבני גזית ועומדין בפתח אחד מימין ואחד משמאל במקום ספים במקום מזוזות וכן ת"י (ישעיהו ו) וינועו אמות הסיפים אילנות ספיא וקרוין אילים על שם עגולין כאלה וכאלון

"ואיליו שתים אמות" - עובי עגולן ועומדין בסוף חלל האולם דבוקים זה לכותל ימין וזה לכותל שמאל נמצא בליטת האולם ואילים שלו י' אמות לתוך העזרה לפנים מן השער

"ואולם השער מהבית" - לפי שאולמי שער עזרת ישראל היו בולטים ומשוכים לצד החוץ כמו שמפורש בענין פי' באולמי שערי עזרת נשים שהם היו משוכין לצד פנים ושערי עזרת נשים מכוונים כנגד שערי עזרת ישראל נמצא אולם כנגד אולם ודבר נוי הוא זה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואולם השער מהבית" - לפי שאולם הוא בית שער ודרכו להיות מחוץ לשער וכמו שהיו אולמי חצר הפנימי לכן אמר הנה האולם הזה היה מבפנים לא כדרך האולמות ונעשה כן למען יהיה האולם הזה מול אולם חצר הפנימי וזהו דבר נוי ופאר (וכתלי האולם היו משוכין מחלל השער אמה וחצי מזה ומזה כמפורש בענין)

"ואיליו" - המזוזות שעמדו בראשי הכתלים נמשך בליטתן לפנים שתי אמות הרי בין הכל עשר אמות (אבל רוחב המזוזות היה קנה אחד לכסות עובי הכותל ועם כי היו עגולים כלפי שקראום איליו מ"מ לא היו במרחק שוה)

"וימד וגו'" - משך בליטתו לפנים 

מצודת ציון

"ואילו" - כן יקראו המזוזות על כי היו עגולים כאילן אלה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימד", (מדידה שלישית) "מדד את אולם השער" מצפון לדרום, והיה "שמונה אמות ואיליו שתים אמות", ר"ל כי רוחב חלל האולם מצפון לדרום היה עשר אמות כרוחב חלל השער רק בצד פתחו עמדו שני אילים אחד מצד זה ואחד מצד זה והיה כ"א אמה על אמה עגול, והיה עמידתם בתוך פתח האולם בפנים וסתמו את הפתח אמה מכל צד, עד שלא נשאר שם מחלל האולם רק שמונה אמות, ועם שתי אמות של שני האילים היה פתחו עשר אמות כמדת חלל השער, כי שני כותלי האולם היו שוים עם השער בצד פנימי שלהם, ורוחב חללו כרוחב חלל השער, "ואולם השער מהבית" באשר הדרך הוא שהאולם יעמוד חוץ לשער בצד חוץ כמו שהאולם של עזרת ישראל היה לצד חוץ, הודיע שאולם של שער החצר החיצונה היה מהבית היינו בפנים, והיה כן לנוי כדי שיהיה אולם כנגד אולם:

 

<< · מ"ג יחזקאל · מ · ט · >>