מ"ג יחזקאל מב כ


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לארבע רוחות מדדו חומה לו סביב סביב ארך חמש מאות ורחב חמש מאות להבדיל בין הקדש לחל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לְאַרְבַּע רוּחוֹת מְדָדוֹ חוֹמָה לוֹ סָבִיב סָבִיב אֹרֶךְ חֲמֵשׁ מֵאוֹת וְרֹחַב חֲמֵשׁ מֵאוֹת לְהַבְדִּיל בֵּין הַקֹּדֶשׁ לְחֹל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לְאַרְבַּ֨ע רוּח֜וֹת מְדָד֗וֹ ח֤וֹמָה לוֹ֙ סָבִ֣יב ׀ סָבִ֔יב אֹ֚רֶךְ חֲמֵ֣שׁ מֵא֔וֹת וְרֹ֖חַב חֲמֵ֣שׁ מֵא֑וֹת לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַקֹּ֖דֶשׁ לְחֹֽל׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

לְאַרְבָּע רוּחַיָא מַשְׁחֵהּ שׁוּרָא לֵיהּ סְחוֹר סְחוֹר אוּרְכָּא חֲמֵשׁ מְאָה וּפוּתְיָא חֲמֵשׁ מְאָה לְאַפְרָשָׁא בֵּין קוּדְשָׁא לְחוֹלָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לארבע רוחות מדדו" - שלשת אלפים על שלשת אלפים אמה שהקנה שש אמה וזהו שייסד הקלירי (בקדושתא דיום שני של סוכות) דוד ינטה קו שלשת אלפי אמות קצובה על שלשת אלפי אמות והיא שלשים וששה כמדה הראשונה שהיה הר הבית ה' מאות אמה על ה' מאות אמה חלוק שלשת אלפי' על שלשת אלפים לרצועות של ה' מאות אמות שתי וערב ותמצא שם שלשים וששה רבעים של חמש מאות על חמש מאות ועל כן אמר הפייט (שם בקדושתא) ל"ו כמו שהיתה מתכפלת מצאתי לארבע רוחות מדדו חומה לו להר הבית

"סביב ה' מאות" - שתי וערב זו חומת החיל המקפת כל ההר

"להבדיל" - את העם בין קודש שלפנים לחול שבחוץ מצאתי גמר כל מדה (סא"א)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"לארבע רוחות מדדו", שהחומה סבבה כל הד' רוחות והיה האורך חמש מאות קנים שהם ג' אלפים אמה, ולפ"ז נמצא בו ל"ו רצועות של ת"ק על ת"ק של מדת הר הבית הראשון, והיה בו ת"ק על ת"ק לישראל, ול"ה פעמים ת"ק על ת"ק לשבעים אומות לשני אומות ת"ק על ת"ק, וישראל בן הבכור יקחו פי שנים להם לבדם ת"ק על ת"ק:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"להבדיל" - ענין הפסק והפרשה

"לחול" - מלשון חולין והוא הפוך הקדש