מ"ג יחזקאל מב יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בבאם הכהנים ולא יצאו מהקדש אל החצר החיצונה ושם יניחו בגדיהם אשר ישרתו בהן כי קדש הנה ילבשו [ולבשו] בגדים אחרים וקרבו אל אשר לעם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּבֹאָם הַכֹּהֲנִים וְלֹא יֵצְאוּ מֵהַקֹּדֶשׁ אֶל הֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה וְשָׁם יַנִּיחוּ בִגְדֵיהֶם אֲשֶׁר יְשָׁרְתוּ בָהֶן כִּי קֹדֶשׁ הֵנָּה ילבשו [וְלָבְשׁוּ] בְּגָדִים אֲחֵרִים וְקָרְבוּ אֶל אֲשֶׁר לָעָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּבֹאָ֣ם הַכֹּהֲנִ֗ים וְלֹֽא־יֵצְא֤וּ מֵהַקֹּ֙דֶשׁ֙ אֶל־הֶחָצֵ֣ר הַחִיצוֹנָ֔ה וְשָׁ֞ם יַנִּ֧יחוּ בִגְדֵיהֶ֛ם אֲשֶׁר־יְשָׁרְת֥וּ בָהֶ֖ן כִּֽי־קֹ֣דֶשׁ הֵ֑נָּה ילבשו וְלָֽבְשׁוּ֙ בְּגָדִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וְקָרְב֖וּ אֶל־אֲשֶׁ֥ר לָעָֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בְּמֵיעַלְהוֹן כַּהֲנַיָא וְלָא יִפְקוּן מִקוּדְשָׁא לְדַרְתָּא בְרַיְתָא וְתַמָן יֵיחֲתוּן לְבוּשֵׁיהוֹן דִישַׁמְשׁוּן בְּהוֹן אֲרֵי קוּדְשָׁא אִינוּן וְיִלְבְּשׁוּן לְבוּשִׁין אוֹחֲרָנִין וְיִתְעַרְבוּן עִם עַמָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בבואם הכהנים וגו'" - בבואם לאותן לשכות לאכול

"ולא יצאו" - מהן שהן קודש

"אל חצר החיצונה" - בבגדי קודש שעליהם

"ושם יניחו בגדיהם וגו' וקרבו אל אשר לעם" - ויגשו ליגע בבגדי העם אם ירצו אבל בבגדי כהונה לא יגעו אל העם שיש בהן מעלות טהרה ובגדי החול מדרס להם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"בבאם", וכן ישמשו הלשכות האלה לענין ביאת הכהנים וצאתם, ומפרש כדי "שלא" יצאו תיכף "מן הקדש" שהוא החצר הפנימית "אל החצר החיצונה", לכן עשו הלשכות אמצעי ביניהם "ששם יניחו בגדיהם וילבשו בגדי חול ויקרבו אל המקומות המיוחדים להעם", דהיינו חוץ ממקום המקודש, ומובן שכן בבואם ילבשו שם את הבגדים שהניחו שם בצאתם:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בגדים אחרים" - ר"ל בגדי חול

"וקרבו" - ואז יכולים לגעת בהן אל הבגדים אשר לעם ויכולים לבוא לעזרת אנשים

"כי קדש הנה" - ואין ראוי לגעת בהן אל בגדי חול וכשיבואו עמהן לעזרת אנשים פן יגעו בהן בבגדי חול מה שהעם מלובשין בהן

"ושם" - אבל שם בהלשכות יניחו בגדי הכהונה אשר עבדו בהן את העבודה וכמו שנאמר יפשטו את בגדיהם וגו' והניחו אותם בלשכות הקודש (לקמן מד)

"ולא יצאו" - מהקודש בבגדי כהונה אל החצר החיצונה היא עזרת ישראל שהיא חיצונה לעזרת כהנים

"בבואם הכהנים" - כאשר יבואו הכהנים לאכול קדשים בהלשכות מלובשים בגדי כהונה

מצודת ציון

"ולא יצאו" - הוי"ו יתירה

"ושם" - הוי"ו היא במקום אבל

"ישרתו" - ענין עבודה