מ"ג יחזקאל מא ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ובא לפנימה וימד איל הפתח שתים אמות והפתח שש אמות ורחב הפתח שבע אמות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּבָא לִפְנִימָה וַיָּמָד אֵיל הַפֶּתַח שְׁתַּיִם אַמּוֹת וְהַפֶּתַח שֵׁשׁ אַמּוֹת וְרֹחַב הַפֶּתַח שֶׁבַע אַמּוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּבָ֣א לִפְנִ֔ימָה וַיָּ֥מׇד אֵֽיל־הַפֶּ֖תַח שְׁתַּ֣יִם אַמּ֑וֹת וְהַפֶּ֙תַח֙ שֵׁ֣שׁ אַמּ֔וֹת וְרֹ֥חַב הַפֶּ֖תַח שֶׁ֥בַע אַמּֽוֹת׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְעַל לְגָיו וּמְשַׁח אֵילָא דְתַרְעָא תַּרְתֵּין אַמִין וְתַרְעָא שִׁית אַמִין וּפוּתְיָא דְתַרְעָא שְׁבַע אַמִין:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ובא לפנימה" - אל המחיצה המפסקת בין ההיכל לקודש הקדשים

"וימד איל הפתח" - עוביו שתים אמות אין זה שוה לאמה טרקסין

"והפתח שש אמות" - איני יכול לפרשו אלא לגבהו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק


מצודת דוד

"והפתח" - ר"ל גובה הפתח

"איל הפתח" - ר"ל כל איל היה שתים אמות (ויתכן שעובי הכותל היתה כמדת המזוזות וכמו כתלי החצירות)

"ובא לפנימה" - המלאך הדובר בי בא לפנים מן ההיכל לבית קה"ק ולא הביאו עמו כי אין לבוא שם כ"א הכהן הגדול ביה"כ (ואף כי היה במראה הנבואה מ"מ הראהו באופן הראוי במוחש)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק"ובא לפנימה" לקה"ק, "וימד איל הפתח" עובי החומה שבין ההיכל לקה"ק שתים אמות, "והפתח שש אמות", מבואר לקמן (פסוק כ"ג כ"ד) שהיו לקה"ק שתי פתחים א' בפנים וא' בחוץ עיי"ש, ורוחב חלל הפתח היה שבע אמות וז"ש ורוחב הפתח שבע אמות, אבל רוחב הדלתות הסוגרים את הפתח היו רק שש אמות, ולא היה הדלת סותם אמה אחת שהיה עליו פרוכת באותו אמה, והיה אמה הפתוחה מדלת שבצד פנים שלא כנגד אמה הפתוחה מדלת שכלפי חוץ, וכן הפרוכת החיצון והפנימי לא היו זה כנגד זה רק החיצונה פתוחה מן הדרום והפנימית פתוחה מן הצפון, וכמו שהיו בבית שני שהיו שם שתי פרוכת כת"ק דר' יוסי ביומא דף ל"ח וכשהכ"ג נכנס לפנים היה נכנס בצד דרום והופך פניו לצפון ומהלך בין שני הפתחים ונכנס דרך הפרוכת שעל האמה הפתוחה לצד צפון ובהשקף זה אמר שהפתח שש אמות, היינו הדלת הסוגר את הפתח מכל צד:

ביאור המילות

"הפתח, רוחב הפתח". הפתח היינו מקום הפתוח ורוחב הפתח היינו החלל כולו, כי אמה אחת היתה מכוסה בפרוכת:
 

<< · מ"ג יחזקאל · מא · ג · >>