מ"ג יחזקאל לט יא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל גי העברים קדמת הים וחסמת היא את העברים וקברו שם את גוג ואת כל המונה וקראו גיא המון גוג

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא אֶתֵּן לְגוֹג מְקוֹם שָׁם קֶבֶר בְּיִשְׂרָאֵל גֵּי הָעֹבְרִים קִדְמַת הַיָּם וְחֹסֶמֶת הִיא אֶת הָעֹבְרִים וְקָבְרוּ שָׁם אֶת גּוֹג וְאֶת כָּל הֲמוֹנֹה וְקָרְאוּ גֵּיא הֲמוֹן גּוֹג.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהָיָ֣ה בַיּ֣וֹם הַה֡וּא אֶתֵּ֣ן לְגוֹג֩ ׀ מְקֽוֹם־שָׁ֨ם קֶ֜בֶר בְּיִשְׂרָאֵ֗ל גֵּ֤י הָעֹֽבְרִים֙ קִדְמַ֣ת הַיָּ֔ם וְחֹסֶ֥מֶת הִ֖יא אֶת־הָעֹֽבְרִ֑ים וְקָ֣בְרוּ שָׁ֗ם אֶת־גּוֹג֙ וְאֶת־כׇּל־הֲמוֹנֹ֔ה וְקָ֣רְא֔וּ גֵּ֖יא הֲמ֥וֹן גּֽוֹג׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וִיהֵי בְּעִדָנָא הַהוּא אֶתֵּן לְגוֹג אֲתַר כָּשַׁר לְבֵית קְבוּרָא בְּיִשְׂרָאֵל בְּחֵילְתָּא מְגִיזָתָא מַדְנַח יַם גִינוֹסַר וְסָמְכָא הִיא לִתְּרֵין טוּרַיָא וְיִקְבְּרוּן תַּמָן יַת גוֹג וְיַת כָּל אִתְרְגוּשְׁתֵּיהּ וְיִקְרוֹן חֵילַת אִתְרְגוּשַׁת גוֹג:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אתן לגוג מקום שם קבר" - מקום שיהא שם קבר להם לפי שהוא מזרעו של יפת שכסה את ערות אביו לפיכך זכה לקבורה

"גי העוברים" - גי שהם עוברים את ים כנרת להביא משם פירות גינוסר תמיד

"קדמת ים" - ת"י במדנח ים גינוסר

"וחוסמת היא את העוברים" - וסוגרת היא את העוברים כמו לא תחסום (דברים כה) שרוב פגרים שיפלו שם יחדלו את העוברים מעבור לפיכך יעברו עליהם ויקברו אותם ומנחם פתרו בספרו יחסמו את אפם מלהריח ריח הפגרי'

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"והיה ביום ההוא", הנה נבא כדניאל על גוג, ויטע אהלי אפדני בין ימים להר צבי קדש ובא עד קצו, שיטע אהל כללי בין הים ובין הר ציון, מבאר כי "במקום ההוא ימצא קבר" לכלל מחנהו, "שקדמת הים" שיטע שם אהלי אפדני נמצא "גיא" בין שני הרים, עד "שהעוברים קדמת הים" יתעכבו שם מלכת דרך ישרה מפני הגיא הזה כי "היא חוסמת" ומונעת "את העוברים", ושם יפלו ע"י ה' בחזירתם אל אהליהם אצל הים, ושם יקברו אותם ומפרש.


ביאור המילות

"גיא העברים קדמת הים". שהיה במערב והגיא בצד קדים במזרח, והעוברים למזרח מן הים יפגעו בגיא הזה:

"וחוסמת". מלשון לא תחסום שור בדישו, שסותם הדרך:
 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וקראו" - שם הגיא יקראו גיא המון גוג ר"ל בזה הגיא נקברים המון גוג

"וחוסמת היא את העוברים" - מפלת מרבית הפגרים תסתום ותסגור את העוברים שמה כי לא ימצאו שם מקום פנוי לעבור עוד שם והגיא ההוא יהיה נשכח מרגלי בני אדם ולכן יקברו שם את גוג ואת המון עמו

"גי העוברים" - בגיא שעוברים בו אל קדמת הים למזרחו של הים

"מקום שם קבר" - הוא כמו הפוך מקום קבר שם וכמו כל הרע אויב בקדש (תהלים עד) ומשפטו כל אויב הרע בקדש ור"ל אתן להם מקום קבר שם בישראל בארצם

"אתן לגוג" - ר"ל לאנשיו

מצודת ציון

"גי" - עמק

"וחוסמת" - ענין סתימה וסגירה כמו לא תחסום (שם כה)