מ"ג יחזקאל כח ז


<< · מ"ג יחזקאל · כח · ז · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לכן הנני מביא עליך זרים עריצי גוים והריקו חרבותם על יפי חכמתך וחללו יפעתך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לָכֵן הִנְנִי מֵבִיא עָלֶיךָ זָרִים עָרִיצֵי גּוֹיִם וְהֵרִיקוּ חַרְבוֹתָם עַל יְפִי חָכְמָתֶךָ וְחִלְּלוּ יִפְעָתֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לָכֵ֗ן הִנְנִ֨י מֵבִ֤יא עָלֶ֙יךָ֙ זָרִ֔ים עָרִיצֵ֖י גּוֹיִ֑ם וְהֵרִ֤יקוּ חַרְבוֹתָם֙ עַל־יְפִ֣י חׇכְמָתֶ֔ךָ וְחִלְּל֖וּ יִפְעָתֶֽךָ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

בְּכֵן הָא אֲנָא מַיְתֵי עֲלָךְ נוּכְרָאִין תַּקִיפֵי עַמְמַיָא וְיִשְׁלְפוּן סַיְפֵיהוֹן עַל תִּקוּן חוּכְמְתָךְ וִיחַבְּלוּן זִיו אֵימָתָךְ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והריקו חרבותם" - כמשמעו ומדרש אגדה משכב זכור שנבעל כנשים שלשה עשו עצמם אלוה ונבעלו כנשים יואש בן אחזיה שנאמר (דברי הימים ב' כ"ד) ואת יואש עשו שפוטים וחירם ונבוכדנצר "יפעתך" - הופעתך לשון תואר פנים והמדרש דורשו יופי עתך

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחללו" - יבזו זוהר בינתך ולא ימנעו חרבם מדם בעבור הבינה הנמצא בך

"והריקו" - ישלפו חרבם מתערם על יופי חכמתך ר"ל לא תהיה נעזר להמלט ביופי חכמתך

"זרים" - עמים נכרים אומות חזקים הם הכשדים 

מצודת ציון

"זרים" - נכרים

"עריצי" - ענין חוזק כמו כגבור עריץ (ירמיהו כ)

"והריקו" - מלשון ריק ר"ל ישלפו וירוקנו מתערה וכן וחרב אריק (לעיל ה')

"יפעתך" - ענין זוהר וזריחה וכן הופיע מהר פארן (דברים לג)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זרים" לא יחוסו על כבודך, "עריצי גוים" ולא תוכל לעמוד כנגדן "והריקו חרבותם על יפי חכמתך" שהוא העושר שלך, וגם "יחללו יפעתך" ההופעה האלהית שאתה מיחס לך יוציאו לחולין:

ביאור המילות

"עריצי". שם עריץ יתאר את הגבור לגנאי לרוב:

"יפעתך". בא על הופעת האורה או הרוחניות תמיד, הופיע אור עננו, יושב הכרובים הופיע, ועז"א וחללו:
 

<< · מ"ג יחזקאל · כח · ז · >>