פתיחת התפריט הראשי

מ"ג יחזקאל כב כח

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונביאיה טחו להם תפל חזים שוא וקסמים להם כזב אמרים כה אמר אדני יהוה ויהוה לא דבר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּנְבִיאֶיהָ טָחוּ לָהֶם תָּפֵל חֹזִים שָׁוְא וְקֹסְמִים לָהֶם כָּזָב אֹמְרִים כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה וַיהוָה לֹא דִבֵּר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּנְבִיאֶ֗יהָ טָח֤וּ לָהֶם֙ תָּפֵ֔ל חֹזִ֣ים שָׁ֔וְא וְקֹסְמִ֥ים לָהֶ֖ם כָּזָ֑ב אֹמְרִ֗ים כֹּ֤ה אָמַר֙ אֲדֹנָ֣י יֱהֹוִ֔ה וַיהֹוָ֖ה לֹ֥א דִבֵּֽר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טחו להם תפל" - דומין לטחי בנין בטיט שאינו מעובד כל צרכו שאין בו תבן והוא נפשר מאליו בבא עליו גשמים ולשון תפל כל דבר המחוסר תקון

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ונביאיה", חוזר אל הנביאים לאמר שלא לבד שלא הוכיחו את הכהנים והשרים עוד עזרו להם במה שנבאו בשקר בשם ה', ומ"ש "טחו תפל" התבאר למעלה סימן י"ג:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אומרים" - בדבריהם אומרים בשם ה' כה אמר ה' אבל ה' לא דבר בם והמה מכחשים

"חוזים שוא" - מתנבאים בשוא ומגידים להם קסמים בכזב

"טחו להם תפל" - על הכותל שעשו טחים טיט תפל שאינו מתוקן כהלכתו לייפות הכותל ולהחליקו ר"ל מייפים נבואת שקריהם במליצה נאותה ומזויפת להיות מקובל על הלב

"ונביאיה" - נביאי השקר

מצודת ציון

"טחו" - ענין מריחה לסתום הנקב

"תפל" - כל דבר שאינו מתוקן כל צרכו קרוי תפל וכן והנם טחים אותו תפל (לעיל יג)

"חוזים" - מתנבאים