מ"ג יחזקאל יד כב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והנה נותרה בה פלטה המוצאים בנים ובנות הנם יוצאים אליכם וראיתם את דרכם ואת עלילותם ונחמתם על הרעה אשר הבאתי על ירושלם את כל אשר הבאתי עליה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהִנֵּה נוֹתְרָה בָּהּ פְּלֵטָה הַמּוּצָאִים בָּנִים וּבָנוֹת הִנָּם יוֹצְאִים אֲלֵיכֶם וּרְאִיתֶם אֶת דַּרְכָּם וְאֶת עֲלִילוֹתָם וְנִחַמְתֶּם עַל הָרָעָה אֲשֶׁר הֵבֵאתִי עַל יְרוּשָׁלַ‍ִם אֵת כָּל אֲשֶׁר הֵבֵאתִי עָלֶיהָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהִנֵּ֨ה נֽוֹתְרָה־בָּ֜הּ פְּלֵטָ֗ה הַֽמּוּצָאִים֮ בָּנִ֣ים וּבָנוֹת֒ הִנָּם֙ יוֹצְאִ֣ים אֲלֵיכֶ֔ם וּרְאִיתֶ֥ם אֶת־דַּרְכָּ֖ם וְאֶת־עֲלִילוֹתָ֑ם וְנִחַמְתֶּ֗ם עַל־הָרָעָה֙ אֲשֶׁ֤ר הֵבֵ֙אתִי֙ עַל־יְר֣וּשָׁלַ֔͏ִם אֵ֛ת כׇּל־אֲשֶׁ֥ר הֵבֵ֖אתִי עָלֶֽיהָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נותרה" - איירטרמאי"ש בלע"ז

"המוצאים" - בשביה ויביאום כאן

"עלילותם" - מעשיהם

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את כל" - ר"ל על כל מיני הרעות שהבאתי עליהם על כולם יהיה לכם תנחומין

"ונחמתם" - יהיה לכם תנחומין על מה שהתאבלתם על הרעה אשר הבאתי על ירושלים כי בהבאים תראו שהיו ראויים לאבדון

"את דרכם" - אשר לא טובים

"הנם יוצאים אליכם" - אל מול בני הגולה יאמר הנה הם יוצאים מירושלים לבוא אליכם בבלה

"והנה נותרה בה" - ר"ל עכ"ז בחסדי תשאר בה פליטה והם הבנים והבנות המוצאים מירושלים ללכת בגולה

מצודת ציון

"פליטה" - שארית כמו פליט ושריד (איכה ב)

"בנים ובנות" - ר"ל קטנים וקטנות וכן או בן יגח או בת יגח (שמות כא)ור"ל עם שאינם מורגלים בעבירה כגדולים

"עלילותם" - מעשיהם כמו ועולל למו (איכה א)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"והנה נותרה בה פלטה" והם "בנים ובנות המוצאים" לגולה, ומדוע נותרו אלה? אמר שזה היה בההשגחה מפני שני טעמים

  • א) להצדיק דין שמים שלא יאמרו בני בבל מדוע שפך ה' חמתו עליהם כ"כ, ולכן "הנם יוצאים אליכם וראיתם את דרכם" ואז "ונחמתם על הרעה אשר הבאתי" כי תראו שהיה בדין ובמשפט, (טעם ב') שבני גלות יכניה היו מצטערים על שהגלה אתהם קודם לכן, אבל עתה.


ביאור המילות

"דרכם, עלילותם". הדרך היא תכונת הנפש ומנהגיה שהוא שורש אל הפעולות. והעלילות הם הפעולות היוצאים מהם, כמ"ש (ירמי' י"ח) וכן הוכפל לקמן (סי' כ' וסי' ל"ו), ולמעלה (סי' ז'), ולקמן (ט"ז מ"ז). דרכיך תועבותיך ג"כ על כוונה זו:

"אשר הבאתי, אשר הבאתי". הוא מגביל נגד מ"ש אחר כך לא חנם עשיתי את כל אשר עשיתי, שר"ל שעשה עם גלות יכניה לטובה, אבל לגלות צדקיה הבאתי את כל אשר הבאתי. שהיתה ההבאה כדי להביא עליה רעה לא לעשות טובה: