מ"ג יהושע ה יב


<< · מ"ג יהושע · ה · יב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישבת המן ממחרת באכלם מעבור הארץ ולא היה עוד לבני ישראל מן ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּשְׁבֹּת הַמָּן מִמָּחֳרָת בְּאָכְלָם מֵעֲבוּר הָאָרֶץ וְלֹא הָיָה עוֹד לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל מָן וַיֹּאכְלוּ מִתְּבוּאַת אֶרֶץ כְּנַעַן בַּשָּׁנָה הַהִיא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּשְׁבֹּ֨ת הַמָּ֜ן מִֽמׇּחֳרָ֗ת בְּאׇכְלָם֙ מֵעֲב֣וּר הָאָ֔רֶץ וְלֹא־הָ֥יָה ע֛וֹד לִבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל מָ֑ן וַיֹּאכְל֗וּ מִתְּבוּאַת֙ אֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן בַּשָּׁנָ֖ה הַהִֽיא׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּפְסַק מַנָא מִיוֹמָא דְבַתְרוֹהִי בְּמֵיכַלְהוֹן מֵעִיבּוּרָא דְאַרְעָא וְלָא הֲוָה עוֹד לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל מַנָא וַאֲכַלוּ מֵעֲלְלַת אַרְעָא דִכְנַעַן בְּשַׁתָּא הַהִיא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא היה עוד לבני ישראל מן" - לפיכך ויאכלו מעבור הארץ אם היה להם מן לא היו אוכלים מן התבואה שהמן היה נוח להם משל אומר לתינוק מפני מה אתה אוכל פת שעורין לפי שאין לי פת חטין לכך נאמר ולא היה עוד וגו'

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישבת המן ממחרת". הנה מצאנו בזה דעת לרבותינו ז"ל קצתם אמרו שלא ירד המן אחר שמת משה אלא שכבר לקטו ממנו מה שהספיק להם עד זה הזמן ועשו ממנו חלות, וקצתם אמרו שכבר ירד המן עד היום ההוא. ואחשוב שאשר הביא האומר שלא ירד המן אחר שמת משה אל זה המאמר הוא היותו מרחיק היותו מסורה מהנביא מופת אחר מותו ולפי שזה המופת הנפלא א"א שיהיה על יד נביא זולת משה חוייב ממנו שלא ירד המן אחר מותו לא הסביר שהיה נעשה אחר זה על יד יהושע ואשר נראה לנו לפי מה שהשרשנו מענין המופתים בסוף המאמר הו' מספר מלחמות ה' הוא שזה המופת הנעשה על יד משה בענין המן נשאר עד היום הזה שאכלו מן החדש הלא תראה כי מופת שמן המשחה היה נשאר תמיד כמו שביארנו במקומו וממה שיורה על זה הוא אומר וישבת המן ולא אומר ויכלה המן וזה ממה שיורה שכבר היה יורד עד היום הזה ועוד כי בתורה כשנזכרה ירידת המן זכר המן אכלו עד בואם אל ארץ נושבת וזה ממה שיורה שכל זה הענין נעשה על יד משה וכבר ביארנו בספר מלחמות ה' איך יתכן זה:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאכלו" - התחילו לאכול

"וישבות המן" - אף כי מיום מיתת משה בשבעה באדר פסק המן מלירד מכל מקום היו נזונים בנס ממן שבכליהם ובאכלם מעבור הארץ לא מצאו עוד  

מצודת ציון

"וישבות" - ענין בטול כמו (ישעיהו יד ד)שבת נוגש

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"וישבת המן ממחרת". וע"י שהתחילו לאכל מעבור הארץ נשבת המן ממחרת אותו היום, ר"ל ביום ששה עשר בניסן, ואחר שלא היה להם מן וגם שנקרב העומר "ויאכלו"

<< · מ"ג יהושע · ה · יב · >>