<< · מ"ג זכריה · יב · יא · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ביום ההוא יגדל המספד בירושלם כמספד הדד רמון בבקעת מגדון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בַּיּוֹם הַהוּא יִגְדַּל הַמִּסְפֵּד בִּירוּשָׁלַ͏ִם כְּמִסְפַּד הֲדַדְ רִמּוֹן בְּבִקְעַת מְגִדּוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא יִגְדַּ֤ל הַמִּסְפֵּד֙ בִּיר֣וּשָׁלַ֔͏ִם כְּמִסְפַּ֥ד הֲדַד־רִמּ֖וֹן בְּבִקְעַ֥ת מְגִדּֽוֹן׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

בְּעִדָנָא הַהִיא יִסְגֵי מִסְפְּדָא בִּירוּשְׁלֵם כְּמִסְפְּדָא דְאַחְאָב בַּר עָמְרִי דִי קְטַל יָתֵיהּ הֲדַדְרִמוֹן בַּר טַבְרִימוֹן וּכְמִסְפַּר יֹאשִׁיָה בַר אָמוֹן דִי קְטַל יָתֵיהּ פַּרְעֹה חֲגִירָא בְּבִקְעַת מְגִדוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמספד הדדרמון בבקעת מגדון" - אין ענין הדדרימון בבקעת מגדון אלא שני מספדות הן כמספדא דאחאב בר עמרי דקטל יתיה הדדרמון בר טברימון ברמות גלעד שנאמר (מלכים א כב) ותעבור הרנה במחנה והוא הספד וכמספדא דיאשיהו בר אמון דקטל יתיה פרעה חגיירא בבקעת מגידון שנאמר (דברי הימים ב ל"ה) ויקונן שם ירמיהוו וגו' ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם וגו'

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמספד הדדרמון וגו'" - מספד גדול מפורסם היה בימים קדמונים להדדרימון בבקעת מגדון וכן יהיה המספד על משיח בן יוסף ורז"ל אמרו כמספד אחאב שהרגו הדדרמון וכמספד יאשיהו שהרגו פרעה בבקעת מגדון

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ביום ההוא יגדל המספד בירושלם כמספד הדדרמון", פי' חז"ל שהוא המספד שספדו על אחאב שהרגו בן הדד שעבד לע"ז ששמה רמון, וכמספד שהיה "בבקעת מגדון" שהוא המספד שספדו על יאשיה שהרגו פרעה נכה במגדו, שמספד של יאשיה היה מצד שהיה יחיד, כי אז לא היה לישראל רק מלך אחד, ומספד של אחאב שאז היו להם שני מלכים, היה מצד שהיה הבכור כי היו לו י' שבטים, וגם ר"ל שעל אחאב ספדו עשרת השבטים ועל יאשיה ספדו שבט יהודה ובנימין ועליו יספדו כל השבטים:

 

<< · מ"ג זכריה · יב · יא · >>