מ"ג זכריה ה ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואמר מה היא ויאמר זאת האיפה היוצאת ויאמר זאת עינם בכל הארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וָאֹמַר מַה הִיא וַיֹּאמֶר זֹאת הָאֵיפָה הַיּוֹצֵאת וַיֹּאמֶר זֹאת עֵינָם בְּכָל הָאָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וָאֹמַ֖ר מַה־הִ֑יא וַיֹּ֗אמֶר זֹ֤את הָֽאֵיפָה֙ הַיּוֹצֵ֔את וַיֹּ֕אמֶר זֹ֥את עֵינָ֖ם בְּכׇל־הָאָֽרֶץ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַאֲמָרֵית מַן אִינוּן וַאֲמַר אִלֵין עַמָא דַהֲווֹ נַסְבִין וְיָהֲבִין בִּמְכִילְתָּא דְשִׁקְרָא וַאֲמַר הָא אִינוּן גְלָן קֳדָם כָּל יַתְבֵי אַרְעָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואומר מה היא" - היוצאת שתאמר אלי לראות

"ויאמר זאת האיפה" - שתראה יוצאת כמין איפה שמודדין בה

"ויאמר זאת עינם בכל הארץ" - ולאחר שראיתיה אמר זאת היא מדה שלקו בה אותם שעיניהם בכל הארץ לגזול ולעשוק להקטין איפה ולהגדיל שקל ונמדד להם סאה בסאה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"זאת האיפה היוצאת", היא המדה שיוצאת לדון כפי המדה מדה כנגד מדה, והעונש יהיה כפי החטא וכמדתו, והאיפה הזאת היוצאת להעניש על חטאים אחרים אינה היוצאת מן ההיכל כמו המגלה, כי שאר חטאים אינם באים לפני המזבח כמו שבועת שקר, ועז"א "זאת עינם בכל הארץ", ר"ל העין המשגיח על חטאים אלה אינו העין שבהיכל, רק הוא העין וההשגחה הנמצאת בכל הארץ להעניש כפי מדת החטא, ואינו חמור כעין אשר בהיכל:


ביאור המילות

"עינם". העין המשגיח עליהם:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויאמר" - חזר המלאך והרים קול ואמר על זאת ישימו עינם היושבים בכל הארץ לראות גמול המעשה למען יוסרו

"זאת האיפה היוצאת" - ר"ל את זאת אני אומר לך לראות להתבונן בה כי בא לרמז על מה שחטאו בה להקטין איפה לרמות הבריות

"מה היא" - ר"ל מה היא הדבר שאתה אומר לי לראותה

מצודת ציון

"האיפה" - שם מדה

<< · מ"ג זכריה · ה · ו · >>