מ"ג זכריה ה א

מקראות גדולות זכריה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואשוב ואשא עיני ואראה והנה מגלה עפה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וָאָשׁוּב וָאֶשָּׂא עֵינַי וָאֶרְאֶה וְהִנֵּה מְגִלָּה עָפָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וָאָשׁ֕וּב וָאֶשָּׂ֥א עֵינַ֖י וָֽאֶרְאֶ֑ה וְהִנֵּ֖ה מְגִלָּ֥ה עָפָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְתָבֵית וּזְקָפֵית עֵינַי וַחֲזֵית וְהָא מְגִלָה פִּרְחָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מגלה עפה" - רבותינו פירשו כפולה ואמרו שהתורה כתובה בה ולמדו מכאן שהעולם אחד מג' אלפים ומאתים בתורה כדאיתא (בעירובין דף כא) וי"ת מגילתא פורחא פורחת באויר ולפי פשוטו של פרשה מגלת פורענות היתה והוא שראה (יחזקאל ג) וכתוב אליה קנים והגה והי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ואשוב ואשא עיני", אחר שהראהו במראות הקודמות שגאולה הזאת ובנין הזה של המקדש אינו עדיין הגאולה והבנין העקרי, הראהו ה' העונות שבעבורם חרב הבית והגלו ישראל שנית. ראה והנה מגלה עפה שהיא פורחת באויר:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואשוב" - חזרתי והרימותי עיני כלפי מעלה ואראה והנה מגלה פורחת באויר השמים והיא מגלת פורעניות כעין מה שראה יחזקאל כמ"ש ואראה וגו' והנה בו מגלת ספר (יחזקאל ב)

מצודת ציון

"מגלה" - אגרת על שם שגוללין אותה

"עפה" - מלשון עפיפה ופריחה