מ"ג ויקרא טז לא


<< · מ"ג ויקרא · טז · לא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשתיכם חקת עולם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הִיא לָכֶם וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שַׁבַּ֨ת שַׁבָּת֥וֹן הִיא֙ לָכֶ֔ם וְעִנִּיתֶ֖ם אֶת־נַפְשֹׁתֵיכֶ֑ם חֻקַּ֖ת עוֹלָֽם׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
שַׁבָּא שַׁבָּתָא הִיא לְכוֹן וּתְעַנּוֹן יָת נַפְשָׁתְכוֹן קְיָם עָלַם׃
ירושלמי (יונתן):
שַׁבָּת שַׁבַּתָּא הוּא לְכוֹן כָּל עִיבִידַת פּוּלְחָנָא לָא תַעַבְדוּן וּתְעַנוּן יַת נַפְשָׁתֵיכוֹן קְיַים עֲלָם:
ירושלמי (קטעים):
וּתְצוּמוּ בָהּ עַל נַפְשָׁתֵיכוֹן:

ספורנו

לפירוש "ספורנו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"שבת שבתון היא לכם" על היפך הן ביום צומכם תמצאו חפץ: " חקת עולם" וגם בזמן שאין בית המקדש קיים תשמרו שביתה וענוי:

מדרש ספרא

לפירוש "מדרש ספרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

[ג] ומנין שיום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה? ת"ל "שבתון" שבות.

יכול תהיה שבת בראשית אסורה בכולם? ת"ל "הוא"‏[1]-- הוא אסור בכולם ואין שבת בראשית אסור בכולם.

<< · מ"ג ויקרא · טז · לא · >>


  1. ^ מה שכתוב במשנה ג' ת"ל "הוא"-- הוא אסור בכולם ואין שבת בראשית אסור בכולם, הנה מפשטות לשון הזכר של אסור בכולם משמע דדריש מלת "הוּא" שכתוב אצל פרשת אמור- "שבת שבתון הוּא", ולא קאי על פר' אחרי מות שכתוב בלשון נקבה-- "שבת שבתון הִיא", ועי' במלבי"ם שמשמע להיפך, וצע"ע - ויקיעורך