<< · מ"ג הושע · ד · ב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אָלֹה וְכַחֵשׁ וְרָצֹחַ וְגָנֹב וְנָאֹף פָּרָצוּ וְדָמִים בְּדָמִים נָגָעוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אָלֹ֣ה וְכַחֵ֔שׁ וְרָצֹ֥חַ וְגָנֹ֖ב וְנָאֹ֑ף פָּרָ֕צוּ וְדָמִ֥ים בְּדָמִ֖ים נָגָֽעוּ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

יֵימָן לִשְׁקַר וְכָדְבִין וְקָטְלֵי נַפְשָׁן וְגָנְבִן וְגָיְפִין וּמוֹלְדִין בְּנִין מִנְשֵׁי חַבְרֵיהוֹן וְחוֹבִין עַל חוֹבִין מוֹסְפִּין:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלה וכחש" - נשבע בשקר

"פרצו" - ת"י ומולידין בנן מנשי חבריהון

"ודמים בדמים נגעו" - חובין על חובין מוסיפין ולפי משמעו פרצו הגדר והרבו שפיכות דמים עד נגע דם הרוג זה בדם חבירו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פרצו" - ר"ל פרצו גדר ומשמרת התורה

"ודמים" - הרבו לשפוך דם עד שנגעו דמי הרוג זה בדמי הרוג זה

"אלה וכחש" - נשבעים ומשקרים בשבועתם 

מצודת ציון

"אלה" - ענין שבועה

"וכחש" - שקר

"פרצו" - ענין שבר הגדר

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלה וכחש", שנשבעים בשם ה' לשקר ומכחישים מציאות ה' והשגחתו, וזה הפך מן דעת אלהים, "ורצוח וגנוב ונאוף" שזה ההפך של אמת וחסד, ונגד חמשה דברות הראשונות שרובם מצות שבין אדם למקום אמר אלה וכחש. אלה הפך לא תשא וכחש הפך של אנכי ולא יהיה לך ומצות שבת שבאו ליסד אמונת מציאות ה' ואחדותו והשגחתו הפרטית, ורצוח וגנוב ונאוף הם הפך חמשה דברות השניים, "פרצו", ר"ל ועברות אלה נפרצו מאד עד "שדמים בדמים נגעו" מרוב הרצח, וזה הריב שיש לה' עם יושבי הארץ, ובכל זה אין לשום איש להתערב בריב הזה לריב ולהוכיח בשביל ה', רק.

ביאור המילות

"חכש". בא על כחוש האלה, גם על הכחש בה' כמו סבבוני בכחש אפרים:

"פרצו". בא על פירוץ הגדר הנמוסי והטבעי:
 

<< · מ"ג הושע · ד · ב · >>