מ"ג דניאל יא כו

מקראות גדולות דניאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואכלי פת בגו ישברוהו וחילו ישטוף ונפלו חללים רבים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֹכְלֵי פַת בָּגוֹ יִשְׁבְּרוּהוּ וְחֵילוֹ יִשְׁטוֹף וְנָפְלוּ חֲלָלִים רַבִּים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֹכְלֵ֧י פַת־בָּג֛וֹ יִשְׁבְּר֖וּהוּ וְחֵיל֣וֹ יִשְׁט֑וֹף וְנָפְל֖וּ חֲלָלִ֥ים רַבִּֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פת בגו" - מאכלו נוטל פרס משלחנו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואוכלי פת בגו" - ר"ל שריו אוכלי שלחן המלך הם ישברו אותו כי ילחמו במרמה להיות נמסרים ביד מלך הצפון

"וחילו ישטוף" - החיל של מלך הנגב ישטוף מלך הצפון ונפלו מהם חללים רבים כי מלך הצפון יהרוג בהם

מצודת ציון

"פת בגו" - מאכלו

<< · מ"ג דניאל · יא · כו · >>