<< · מ"ג דניאל · יא · כב · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וזרעות השטף ישטפו מלפניו וישברו וגם נגיד ברית

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּזְרֹעוֹת הַשֶּׁטֶף יִשָּׁטְפוּ מִלְּפָנָיו וְיִשָּׁבֵרוּ וְגַם נְגִיד בְּרִית.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּזְרֹע֥וֹת הַשֶּׁ֛טֶף יִשָּׁטְפ֥וּ מִלְּפָנָ֖יו וְיִשָּׁבֵ֑רוּ וְגַ֖ם נְגִ֥יד בְּרִֽית׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וזרעות השטף" - וגבורי מלכות יון שהיו מלפניהם שוטפים וחזקים ישטפו מלפני רומים וישברו "וגם נגיד ברית" - גם מלך ישראל שיכרות עמם ברית גם הוא סופו שישטף מלפניו כי יעברו (רומים) על הברית ויפשטו עליהם כמו שאמרו רז"ל (עבודה זרה ח) עשרין ושית שנין קמו בהמנותייהו בהדי ישראל והדר אשתעבדו בהון

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וזרועות השטף" - אנשי הזרוע שהיו שוטפים העובדים כוכבים ומשחיתים אותם והם המון בני עובדי כוכבים סופם יהיו נשטפים מלפני רומא ויהיו שבורים ונשחתים וגם נגיד הברית יהיה נשטף מלפני רומא והוא מלך ישראל אשר כרת עמו הברית ולבסוף חלל הברית ושטפו

<< · מ"ג דניאל · יא · כב · >>