<< · מ"ג דניאל · יא · ד · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וכעמדו תשבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמים ולא לאחריתו ולא כמשלו אשר משל כי תנתש מלכותו ולאחרים מלבד אלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּכְעָמְדוֹ תִּשָּׁבֵר מַלְכוּתוֹ וְתֵחָץ לְאַרְבַּע רוּחוֹת הַשָּׁמָיִם וְלֹא לְאַחֲרִיתוֹ וְלֹא כְמָשְׁלוֹ אֲשֶׁר מָשָׁל כִּי תִנָּתֵשׁ מַלְכוּתוֹ וְלַאֲחֵרִים מִלְּבַד אֵלֶּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּכְעׇמְדוֹ֙ תִּשָּׁבֵ֣ר מַלְכוּת֔וֹ וְתֵחָ֕ץ לְאַרְבַּ֖ע רוּח֣וֹת הַשָּׁמָ֑יִם וְלֹ֣א לְאַחֲרִית֗וֹ וְלֹ֤א כְמׇשְׁלוֹ֙ אֲשֶׁ֣ר מָשָׁ֔ל כִּ֤י תִנָּתֵשׁ֙ מַלְכוּת֔וֹ וְלַאֲחֵרִ֖ים מִלְּבַד־אֵֽלֶּה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכעמדו תשבר מלכותו" - וכשיתחזק הרבה ויעמוד על חזקתו תשבר מלכותו שימות

"ותחץ לארבע רוחות השמים" - כתוב בספר בן גוריון שחלק מלכותו לארבע ראשים ממשפחתו הם ד' ראשי נמר שראה דנייאל וארו חיוא אחרי כנמר (לעיל ז) ולה גפין ארבע די עוף על גבה וארבע ראשין לחיותא המשיל זה במזרח וזה במערב זה בצפון וזה בדרום וכן בחזיון הראשין ותעלינה חזות ד' תחתיה (לעיל ח) בקרנו של צפיר השעיר

"ולא לאחריתו" - ולא תבא הממשלה לבניו אלא לבני משפחתו אחריתו אינו נופל אלא על לשון בנים וכן הוא אומר (עמוס ד) ונשא אתכם בצנות ואחריתכם בסירות דוגה ות"י ובניכון ובנתיכון בדוגית ציידין

"ולא כמשלו אשר משל" - ולא תהא מלכות של אלו חזקה כמו של אלכסנדרוס

"כי תנתש מלכותו" - לחלק לארבע ראשים הללו ולאחרים מלבד אלה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותחץ" - ענין חלוקה כמו ויחץ את הילדים (בראשית לג)

"תנתש" - ענין עקירה כמו לנתוש ולנתוץ (ירמיהו א

מצודת דוד

"וכעמדו" - כאשר יעמוד להתחזק ביותר

"תשבר מלכותו" - ימות אלכסנדרוס

"ותחץ" - והמלכות תחולק לד' מלכיות בארבעת הרוחות של ארצות ממשלת אלכסנדרוס והם רומא ומצרים וארץ ישראל ופרס כמ"ש למעלה

"ולא לאחריתו" - המלכיות האלו לא יחולק לבניו ונקראים הבנים אחרית על כי המה נשארים אחר אביהם וכן ואחריתכם בסירות דוגה (עמוס ד)

"ולא כמשלו וגו'" - המלכיות ההם לא ימשלו ממשל רב כממשלת אלכסנדרוס

"כי תנתש מלכותו" - כי מלכות אלכסנדרוס תתחלק לד' מלכיות האמורים למעלה וגם למלכיות אחרים קטנים מלבד אלה ולזה לא יתחזקו ביותר להיות כמוהו

<< · מ"ג דניאל · יא · ד · >>