מ"ג דניאל ד א

מקראות גדולות דניאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אנה נבוכדנצר שלה הוית בביתי ורענן בהיכלי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֲנָה נְבוּכַדְנֶצַּר שְׁלֵה הֲוֵית בְּבֵיתִי וְרַעְנַן בְּהֵיכְלִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֲנָ֣ה נְבוּכַדְנֶצַּ֗ר שְׁלֵ֤ה הֲוֵית֙ בְּבֵיתִ֔י וְרַעְנַ֖ן בְּהֵיכְלִֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שלה הוית בביתי" - שליו הייתי

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אנה" - זהו תוכן ספור האגרת ואמר הנה אני נבוכדנצר בשלוה הייתי בביתי ורטוב ומלוחלח בהיכלי ועל שבהחלום אשר יספר בענין נמשל הוא אל האילן לזה אחז בלשון שאלה מליצת שבח וטובת האילן

מצודת ציון

"ורענן" - ענין לחות ורטיבות כמו דשנים ורעננים (תהלים צב)