מ"ג דניאל ג ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונבוכדנצר מלכא שלח למכנש לאחשדרפניא סגניא ופחותא אדרגזריא גדבריא דתבריא תפתיא וכל שלטני מדינתא למתא לחנכת צלמא די הקים נבוכדנצר מלכא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּנְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא שְׁלַח לְמִכְנַשׁ לַאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּא סִגְנַיָּא וּפַחֲוָתָא אֲדַרְגָּזְרַיָּא גְדָבְרַיָּא דְּתָבְרַיָּא תִּפְתָּיֵא וְכֹל שִׁלְטֹנֵי מְדִינָתָא לְמֵתֵא לַחֲנֻכַּת צַלְמָא דִּי הֲקֵים נְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּנְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֡א שְׁלַ֡ח לְמִכְנַ֣שׁ ׀ לַֽאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֡א סִגְנַיָּ֣א וּֽפַחֲוָתָ֡א אֲדַרְגָּזְרַיָּא֩ גְדָ֨בְרַיָּ֤א דְּתָבְרַיָּא֙ תִּפְתָּיֵ֔א וְכֹ֖ל שִׁלְטֹנֵ֣י מְדִֽינָתָ֑א לְמֵתֵא֙ לַחֲנֻכַּ֣ת צַלְמָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לאחשדרפניא" - דוכסין

"פחותא" - שלטונין

"אדרגזריא גדבריא וגו'" - כולם שם עכו"ם הם

"לחנוכת צלמא" - תחלת עבודותיו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"למכנש" - לאסור את אחשדרפניא וגו' וכל שאר מושלי המדינה לבא לחנוכת הצורה אשר העמיד

מצודת ציון

"לאחשדרפניא וכו'" - כולם שמות מיני שררה זו למעלה מזו וידועים המה בלשון כשדים

"לחנכת" - התחלת תשמיש הדבר להיות משמש והולך קרוי חנוך בלשון המקרא

<< · מ"ג דניאל · ג · ב · >>