מ"ג דברי הימים ב לא ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וכפרץ הדבר הרבו בני ישראל ראשית דגן תירוש ויצהר ודבש וכל תבואת שדה ומעשר הכל לרב הביאו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְכִפְרֹץ הַדָּבָר הִרְבּוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל רֵאשִׁית דָּגָן תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר וּדְבַשׁ וְכֹל תְּבוּאַת שָׂדֶה וּמַעְשַׂר הַכֹּל לָרֹב הֵבִיאוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְכִפְרֹ֣ץ הַדָּבָ֗ר הִרְבּ֤וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ רֵאשִׁ֣ית דָּגָ֗ן תִּיר֤וֹשׁ וְיִצְהָר֙ וּדְבַ֔שׁ וְכֹ֖ל תְּבוּאַ֣ת שָׂדֶ֑ה וּמַעְשַׂ֥ר הַכֹּ֛ל לָרֹ֖ב הֵבִֽיאוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכפרץ הדבר" - מפי המלך לתת מנת לכהנים והלוים הרבו בני ישראל ראשית דגן תירוש ויצהר ודבש דבש תמרים

"וכל תבואה שדה" - וכל אלו לא מתבואת השדה הם אלא כך מפורש במסכת נדרים בפרק הנוד' מן הירק הנודר מן הירק מותר בדלועים מתיב רב יוסף וכפרוץ הדבר הרבו בני ישראל וגו' ואי אמרת דגן כל דמדגן משמע מאי וכפרוץ וגו' אמר אביי לאתויי פירות האילן וירק עד אמר רבא תבואה לחוד ותבואת שדה לחוד

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכפרוץ הדבר" - וכאשר נתחזק הדבר הרבו להביא ראשית דגן וגו' והיא תרומה הקרויה ראשית כמ"ש ראשית דגנך (דברים י"א)

"ודבש" - הוא דבש התמרים ועם שאינם חייבין מן התורה בתרומה

מצודת ציון

"וכפרוץ" - ענין חוזק כמו מה פרצת (בראשית לח)

"תירוש" - יין

"יצהר" - שמן