פתיחת התפריט הראשי

מ"ג דברי הימים ב כה כד

מקראות גדולות דברי הימים ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וכל הזהב והכסף ואת כל הכלים הנמצאים בבית האלהים עם עבד אדום ואת אצרות בית המלך ואת בני התערבות וישב שמרון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְכָל הַזָּהָב וְהַכֶּסֶף וְאֵת כָּל הַכֵּלִים הַנִּמְצְאִים בְּבֵית הָאֱלֹהִים עִם עֹבֵד אֱדוֹם וְאֶת אֹצְרוֹת בֵּית הַמֶּלֶךְ וְאֵת בְּנֵי הַתַּעֲרֻבוֹת וַיָּשָׁב שֹׁמְרוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְכׇֽל־הַזָּהָ֣ב וְהַכֶּ֡סֶף וְאֵ֣ת כׇּל־הַ֠כֵּלִ֠ים הַנִּמְצְאִ֨ים בְּבֵית־הָאֱלֹהִ֜ים עִם־עֹבֵ֣ד אֱד֗וֹם וְאֶת־אֽוֹצְרוֹת֙ בֵּ֣ית הַמֶּ֔לֶךְ וְאֵ֖ת בְּנֵ֣י הַתַּעֲרֻב֑וֹת וַיָּ֖שׇׁב שֹׁמְרֽוֹן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנמצאים בבית האלהים עם עובד אדום" - כי הוא ובניו נגידים על האוצרות כל ימיהם כדלעיל

"ואת בני התערבות" - שלא הניחו ישראל את אמציהו להיות עוד מלך בירושלים עד שנתן בני השרים ערבון שלא ימרדו עוד בו וכן תרגם יונתן אותו במלכים (ב' יד) בני רברביא ורבינו יוסף פירש תערובות אותן התערובות שהיה לו למלך נתונים בערבות שלא ימרדו אבותם בו ולא נראה לי כי לא מצינו שגברה יד יהודה כל כך על אחרים שיהו צריכים ליתן ליהודה בניהם לערבון

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וכל הזהב" - רוצה לומר ולקח את כל הזהב וגו' ומענינו תבין חסרונו

"עם עובד אדום" - עם כל הנמצא בבית עובד אדום כי בהיות הארון שם בימי דוד היה בביתו אוצרות הקדשים ונשארו שמה אף אחר שנלקח הארון משם

"בני התערובות" - הם בני השרים שהם ביד המלך לערבון שלא ימרדו בו האבות

מצודת ציון

"התערובות" - מלשון ערבון ומשכון כמו מה הערבון (בראשית לח)