מ"ג דברי הימים ב כג יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויוצא יהוידע הכהן את שרי המאות פקודי החיל ויאמר אלהם הוציאוה אל מבית השדרות והבא אחריה יומת בחרב כי אמר הכהן לא תמיתוה בית יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיּוֹצֵא יְהוֹיָדָע הַכֹּהֵן אֶת שָׂרֵי הַמֵּאוֹת פְּקוּדֵי הַחַיִל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם הוֹצִיאוּהָ אֶל מִבֵּית הַשְּׂדֵרוֹת וְהַבָּא אַחֲרֶיהָ יוּמַת בֶּחָרֶב כִּי אָמַר הַכֹּהֵן לֹא תְמִיתוּהָ בֵּית יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיּוֹצֵא֩ יְהֽוֹיָדָ֨ע הַכֹּהֵ֜ן אֶת־שָׂרֵ֥י הַמֵּא֣וֹת ׀ פְּקוּדֵ֣י הַחַ֗יִל וַיֹּ֤אמֶר אֲלֵהֶם֙ הוֹצִיא֙וּהָ֙ אֶל־מִבֵּ֣ית הַשְּׂדֵר֔וֹת וְהַבָּ֥א אַחֲרֶ֖יהָ יוּמַ֣ת בֶּחָ֑רֶב כִּ֚י אָמַ֣ר הַכֹּהֵ֔ן לֹ֥א תְמִית֖וּהָ בֵּ֥ית יְהֹוָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השדרות" - פירש"י מקום מבוא המלך מביתו לבית ה' לא ידעתי מה ל' שדרות ויונתן תרגם סידריא "והבא אחריה יומת" - אל תניחוה לצאת דרך מוצא העזרה אל העיר פן תמצא עוזרים מתחברים אליה והבא אחריה לעזרה יומת המיתוהו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויוצא" - מבית ה'

"פקודי החיל" - הממונים על החיל

"הוציאוה אל מבית השדרות" - ר"ל הוציאו אותה מחוץ לבית המקדש אולם תלך אל מבית השדרות ר"ל מבפנים למערכת השומרים לבל תמלט

"והבא אחריה" - להיות בעזרתה דתו להמית בחרב

"כי אמר וגו'" - ולזה לא הרגוה מיד 

מצודת ציון

"השדרות" - כמו הסדרות בסמ"ך והוא מלשון סדור ועריכה וכמו שהחיל המסודר נקראים מערכות כן יקראו סדרות