מ"ג דברי הימים ב ט טז

מקראות גדולות דברי הימים ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ושלש מאות מגנים זהב שחוט שלש מאות זהב יעלה על המגן האחת ויתנם המלך בבית יער הלבנון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת מָגִנִּים זָהָב שָׁחוּט שְׁלֹשׁ מֵאוֹת זָהָב יַעֲלֶה עַל הַמָּגֵן הָאֶחָת וַיִּתְּנֵם הַמֶּלֶךְ בְּבֵית יַעַר הַלְּבָנוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּשְׁלֹשׁ־מֵא֤וֹת מָֽגִנִּים֙ זָהָ֣ב שָׁח֔וּט שְׁלֹ֤שׁ מֵאוֹת֙ זָהָ֔ב יַעֲלֶ֖ה עַל־הַמָּגֵ֣ן הָאֶחָ֑ת וַיִּתְּנֵ֣ם הַמֶּ֔לֶךְ בְּבֵ֖ית יַ֥עַר הַלְּבָנֽוֹן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יער הלבנון" - בית גדול בנה שלמה בירושלים כדמוכח לקמן וכל אותם מגינים לקח שישק ומריבוי עצי הלבנון הגדולים עשאן כדכתיב במלכים (א' ז') ויבן את בית יער הלבנון על ארבע טורי ארזים ושם נתן אותם מגינים והוא שכתוב ותבט ביום ההוא אל נשק בית היער (ישעיהו כ"ב)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בבית יער הלבנון" - בית גדול עשה ביער הלבנון כמ"ש במלכים א'

מצודת ציון

"מגנים" - כלים עשוים לאחזם במלחמה להגן