מ"ג דברי הימים א כט ב


כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וככל כחי הכינותי לבית אלהי הזהב לזהב והכסף לכסף והנחשת לנחשת הברזל לברזל והעצים לעצים אבני שהם ומלואים אבני פוך ורקמה וכל אבן יקרה ואבני שיש לרב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּכְכָל כֹּחִי הֲכִינוֹתִי לְבֵית אֱלֹהַי הַזָּהָב לַזָּהָב וְהַכֶּסֶף לַכֶּסֶף וְהַנְּחֹשֶׁת לַנְּחֹשֶׁת הַבַּרְזֶל לַבַּרְזֶל וְהָעֵצִים לָעֵצִים אַבְנֵי שֹׁהַם וּמִלּוּאִים אַבְנֵי פוּךְ וְרִקְמָה וְכֹל אֶבֶן יְקָרָה וְאַבְנֵי שַׁיִשׁ לָרֹב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּֽכְﬞכׇל־כֹּחִ֞י הֲכִינ֣וֹתִי לְבֵית־אֱלֹהַ֗י הַזָּהָ֣ב ׀ לַ֠זָּהָ֠ב וְהַכֶּ֨סֶף לַכֶּ֜סֶף וְהַנְּחֹ֣שֶׁת לַנְּחֹ֗שֶׁת הַבַּרְזֶל֙ לַבַּרְזֶ֔ל וְהָעֵצִ֖ים לָעֵצִ֑ים אַבְנֵי־שֹׁ֨הַם וּמִלּוּאִ֜ים אַבְנֵי־פ֣וּךְ וְרִקְמָ֗ה וְכֹ֨ל אֶ֧בֶן יְקָרָ֛ה וְאַבְנֵי־שַׁ֖יִשׁ לָרֹֽב׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אבני שוהם ומלואים" - דוגמת המשכן אבני שוהם ואבני וגו' (שמות כ"ט)

"אבני פוך ורקמה וכל אבן יקרה" - לתת בקירות הזהב ובכלי הכסף

"ואבני שיש" - לעמודים ושלחנות ולרצפה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אבני פוך" - אבני יקר ומראיהם כעין הפוך והוא הכחול

"ורקמה" - יריעות מרוקמות במיני צבעונין

"יקרה" - חשובה

"שיש" - שם מין אבן חשוב לבנין 

מצודת דוד

"ובכל כחי" - כאומר והנה אני עשיתי מה שעלי ובכל כחי הכינותי וגו'

"הזהב לזהב" - הזהב הכינותי על כלי הזהב וכן כולם

"ומלואים" - כן יקראו אבני יקר ע"ש שממלאים את הגומא העשוי במשבצות להושיב בו האבן