מ"ג דברי הימים א י ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ותכבד המלחמה על שאול וימצאהו המורים בקשת ויחל מן היורים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַתִּכְבַּד הַמִּלְחָמָה עַל שָׁאוּל וַיִּמְצָאֻהוּ הַמּוֹרִים בַּקָּשֶׁת וַיָּחֶל מִן הַיּוֹרִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַתִּכְבַּ֤ד הַמִּלְחָמָה֙ עַל־שָׁא֔וּל וַיִּמְצָאֻ֖הוּ הַמּוֹרִ֣ים בַּקָּ֑שֶׁת וַיָּ֖חֶל מִן־הַיּוֹרִֽים׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימצאוהו המורים בקשת" - בוא וראה כי אין חכמה ואין תבונה לנגד ה' (משלי כ"א) כי נגד ה' דרכי איש בנימין היו שונאיהם נופלים לפניהם בקשת כי הם בקיאים בקשת כדכתיב אטר יד ימינו וגו' (בשופטים כ"א) וכן ביהונתן צדה אורה לשלח לי למטרה בשמואל (א' כ') וכתיב למטה (י"ב ב') בנימן נושקי קשת מימינים וגו' וכן באסא בס' זה (ב' י"ד) ומבנימן נושאי מגן ודורכי קשת וגו' אבל כשה' סר מעל שאול נפל ביד רובה קשת בדבר שהוא אומנתו "ויחל מן היורים" - כמו ותתחלחל המלכה (אסתר י')

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המורים" - ענין השלכת החצים כמו אשר אנכי מורה (שמואל א כ)

"ויחל" - מלשון חלחלה ופחד 

מצודת דוד

"על שאול" - על כי כבר הרגו את בניו היתה כל פני המלחמה עליו לבד

"המורים" - האנשים המורים בקשת מצאו מקומו ופחד מהם שלא יאחזוהו ויתעללו בו