מ"ג דברי הימים א יג ח

מקראות גדולות דברי הימים א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ודויד וכל ישראל משחקים לפני האלהים בכל עז ובשירים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמצלתים ובחצצרות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְדָוִיד וְכָל יִשְׂרָאֵל מְשַׂחֲקִים לִפְנֵי הָאֱלֹהִים בְּכָל עֹז וּבְשִׁירִים וּבְכִנֹּרוֹת וּבִנְבָלִים וּבְתֻפִּים וּבִמְצִלְתַּיִם וּבַחֲצֹצְרוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְדָוִ֣יד וְכׇל־יִשְׂרָאֵ֗ל מְשַׂחֲקִ֛ים לִפְנֵ֥י הָאֱלֹהִ֖ים בְּכׇל־עֹ֑ז וּבְשִׁירִ֤ים וּבְכִנֹּרוֹת֙ וּבִנְבָלִ֣ים וּבְתֻפִּ֔ים וּבִמְצִלְתַּ֖יִם וּבַחֲצֹצְרֽוֹת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובשירים ובכנורות ובנבלים ובתפים" - כולם כלי שיר הם אבל מצלתים כלי שיר היה ולא היה עשוי כ"א להשמעת קול ודוגמתו כלי שיר שקורין (בל"א פויקע"ן) שמכין עליו במקלות והוא משמיע קול וכן מוכיח לקמן (שם ו') ובמצלתים משמיעים וכתיב (שם) והמשוררים הימן אסף ואיתן במצלתים נחשת להשמיע ועוד למטה כתיב בשיר בית ה' במצלתים וגו' (לקמן כ"ה) ועל שם כך נקרא מצלתים וכן יירש הצלצל (דברים כ"ח) מין ארבה המשמיע קול כדכתיב בנבואות (יואל ב') על הארבה כקול מרכבות על ראשי ההרים ירקדון וגו'

"עד גורן כידון" - שם מקום

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"משחקים" - משמחים לפני הארון בכל כח

"ובשירים" - שררו בפה להלל לה' ואף בכנורות וגו' והם מיני כלי שיר

מצודת ציון

"ובמצלתים" - הם שני כלי נחושת ומקישים זה בזה להשמיע קול גדול כמו בצלצלי שמע (תהלים קנ)