מ"ג דברי הימים א יב ג

מקראות גדולות דברי הימים א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי ויזואל [ויזיאל] ופלט בני עזמות וברכה ויהוא הענתתי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הָרֹאשׁ אֲחִיעֶזֶר וְיוֹאָשׁ בְּנֵי הַשְּׁמָעָה הַגִּבְעָתִי ויזואל [וִיזִיאֵל] וָפֶלֶט בְּנֵי עַזְמָוֶת וּבְרָכָה וְיֵהוּא הָעֲנְּתֹתִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הָרֹ֨אשׁ אֲחִיעֶ֜זֶר וְיוֹאָ֗שׁ בְּנֵי֙ הַשְּׁמָעָ֣ה הַגִּבְעָתִ֔י ויזואל וִיזִיאֵ֥ל וָפֶ֖לֶט בְּנֵ֣י עַזְמָ֑וֶת וּבְרָכָ֕ה וְיֵה֖וּא הָעַנְּתֹתִֽי׃


מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הראש" - מן הבאים היה הראש אחיעזר ובא עמו יואש אחיו והמה בני השמעה