מ"ג דברי הימים א טו כז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ודויד מכרבל במעיל בוץ וכל הלוים הנשאים את הארון והמשררים וכנניה השר המשא המשררים ועל דויד אפוד בד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְדָוִיד מְכֻרְבָּל בִּמְעִיל בּוּץ וְכָל הַלְוִיִּם הַנֹּשְׂאִים אֶת הָאָרוֹן וְהַמְשֹׁרְרִים וּכְנַנְיָה הַשַּׂר הַמַּשָּׂא הַמְשֹׁרְרִים וְעַל דָּוִיד אֵפוֹד בָּד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְדָוִ֞יד מְכֻרְבָּ֣ל ׀ בִּמְעִ֣יל בּ֗וּץ וְכׇל־הַלְוִיִּם֙ הַנֹּשְׂאִ֣ים אֶת־הָאָר֔וֹן וְהַמְשֹׁ֣רְרִ֔ים וּכְנַנְיָ֛ה הַשַּׂ֥ר הַמַּשָּׂ֖א הַמְשֹׁרְרִ֑ים וְעַל־דָּוִ֖יד אֵפ֥וֹד בָּֽד׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ודוד מכרבל" - כמו בדנייאל בכרבלתהון דוגמא כרבלתא דתרנגולא

"וכל הלוים" - כמו כן מכורבלים במעיל בוץ ולפי שהיה דוד משורר כמו לוים לבש גם הוא לבושיהם שלבשו גם הם וראיה להבדיל כך היה מנהג מלכים ושרים של עובדי כוכבים ומזלות שאוכלים עם כהניהם כחוקם היו לובשים לבושי כהניהם

"ועל דויד אפוד בד" - כאותו אפוד של אהרן שהיה כמין שני לבדין אחד לפנים ואחד לאחור ומגיע עד מתניו והיה האזור ארוג ממנו וחגרו בו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מכרבל" - היה מעוטף במעיל של בוץ וכן כל הלוים וגו'

"השר המשא המשררים" - השר בהרמת קול על המשוררים

"אפוד בד" - מין לבוש עשויה כעין האפוד של כ"ג והיא מיוחדת להמתבודדים בעבודת ה' וכן נאמר בשמואל שהיה חגור אפוד בד עם כי היה לוי

מצודת ציון

"מכורבל" - מעוטף והוא מלשון ארמי ודוגמתו פטשיהון וכרבלתהון (דנייאל ג)ור"ל עטיפיהון

"במעיל" - שם מלבוש העליון כעין המעיל של כה"ג

"בוץ" - פשתן