מ"ג דברי הימים א ז לא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ובני בריעה חבר ומלכיאל הוא אבי ברזות [ברזית]

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּבְנֵי בְרִיעָה חֶבֶר וּמַלְכִּיאֵל הוּא אֲבִי ברזות [בִרְזָיִת].

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּבְנֵ֣י בְרִיעָ֔ה חֶ֖בֶר וּמַלְכִּיאֵ֑ל ה֖וּא אֲבִ֥י ברזות בִרְזָֽיִת׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוא אבי ברזית" - שר אותה העיר ובב"ר ר' לוי ור' סימון ר' לוי אומר שהיו בנותיו נאות ונשואות לכהנים שנמשחו בשמן זית ר' סימון אומר שהיו בנותיו נאות ונשואות למלכים שנמשחו בשמן המשחה ולפי שהיו להם שמן הרבה היו מושחין בו לכך היו נאות דהא באשר כתיב וטובל בשמן רגלו (דברים ל"ג) ואמר ר' חנניה חמין ושמן שסכתני אמי החזירוני לנערותי