מ"ג דברי הימים א א ה

מקראות גדולות דברי הימים א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּנֵי יֶפֶת גֹּמֶר וּמָגוֹג וּמָדַי וְיָוָן וְתֻבָל וּמֶשֶׁךְ וְתִירָס.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּנֵ֣י יֶ֔פֶת גֹּ֣מֶר וּמָג֔וֹג וּמָדַ֖י וְיָוָ֣ן וְתֻבָ֑ל וּמֶ֖שֶׁךְ וְתִירָֽס׃


מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בני יפת" - לפי שעיקר הספור הוא בעבור אברהם וזרע ישראל הבאים מהם ויאריך בהם הספור לזה הניח מלהזכיר את בני שם עד לאחרונה אבל בני יפת ובני חם הספור בהם מעט לזה הקדימם בראשונה ופסק מהםתרגום

בְּנוֹי דְיֶפֶת גֹּמֶר וּמָגוֹג וּמָדַי וְיָוָן וְתוּבָל וּמֶשֶׁךְ וְתִירָס וְשׁוּם* (ס"א אַפְרָכוּתְהוֹן אַפְרִיקָא וְגַרְמַיָא וַחְמָדָאֵי וּמוֹקְדוֹנְיָא וְיַתִּינְיָא וְאוֹסְיָא וְתֻרְקְיָא) אַפַרְכְּוָיַתְהוֹן אַפְקִיקֵי וְגַרְמָנַיָא וְהַמְדָאֵי וּמוֹקְדוֹנַיָא וִיתִינַיָא וּמוֹסַיָא וְתַרְקֵי: (ס"א גַרְמָנַיָא גִתַּיָה וְהַמְרֵן וְאוֹבִיסוּס וִיתָנַיָה וּמוֹסָיַה וְתַרְקֵי):

  • שם מדינתהון.