מ"ג דברים לג ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
תּוֹרָ֥ה צִוָּה־לָ֖נוּ מֹשֶׁ֑ה מוֹרָשָׁ֖ה קְהִלַּ֥ת יַעֲקֹֽב׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
אוֹרָיְתָא יְהַב לַנָא מֹשֶׁה מַסְרַהּ יְרוּתָּא לְכִנְשָׁת יַעֲקֹב׃
ירושלמי (יונתן):
אָמְרִין בְּנֵי יִשְרָאֵל אוֹרַיְיתָא פַּקֵיד לָנָא משֶׁה יְהָבָהּ יַרְתוּ לִקְהַל שִׁבְטַיָא דְיַעֲקב:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תורה" - אשר צוה לנו משה מורשה היא לקוהלת יעקב אחזנוה ולא נעזבנה

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תורה צוה לנו משה" - הטעם שישא תמיד ויאמר תורה צוה לנו משה והיא תהיה מורשה לקהלת יעקב כי לדורות עולם כל בני יעקב יירשוה וישמרו אותה כי לא תשכח מפי זרעו ודרשו רבותינו (מדרש תהלים א) שלא אמר מורשה בית יעקב או זרע יעקב ואמר "קהלת יעקב" לרמז שיקהלו רבים עליהם ותהיה התורה לעולם מורשה ליעקב ולכל הנקהלים עליו הם הגרים הנלוים על ה' לשרתו ונספחו על בית יעקב ונקראו כלם קהלתו

מדרש ספרי (כל הפרק)(כל הפסוק)

תורה צוה לנו משה - צווי זה אינו אלא לנו, אינו אלא בשבילנו. וכן הוא אומר מלכים א ח ויבנה הבית לשם ה' אלהי ישראל. בית זה למה? וישם שם מקום לארון! הרי צווי זה אינו אלא לנו אינו אלא בעבורינו.

ד"א תורה צוה לנו משה - וכי ממשה אנו אוחזים את התורה? והלא אבותינו זכו בה, שנ' מורשה קהילת יעקב! שומע אני ירושה לבני מלכים. ירושה לבני קטנים מנין? ת"ל אתם נצבים היום כולכם. אל תקרי מורשה אלא מאורסה, שהתורה מאורסה היא לישראל, וכאשת איש לאומות העולם. וכן הוא אומר משלי ו היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה. אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תכוינה כן הבא אל אשת רעהו כל הנוגע בה לא ינקה: מורשה קהילת יעקב:

<< · מ"ג דברים · לג · ד · >>