מ"ג דברים כו ומקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּרֵעוּ אֹתָנוּ הַמִּצְרִים וַיְעַנּוּנוּ וַיִּתְּנוּ עָלֵינוּ עֲבֹדָה קָשָׁה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּרֵ֧עוּ אֹתָ֛נוּ הַמִּצְרִ֖ים וַיְעַנּ֑וּנוּ וַיִּתְּנ֥וּ עָלֵ֖ינוּ עֲבֹדָ֥ה קָשָֽׁה׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְאַבְאִישׁוּ לַנָא מִצְרָאֵי וְעַנְּיוּנָא וִיהַבוּ עֲלַנָא פּוּלְחָנָא קַשְׁיָא׃
ירושלמי (יונתן):
וְאַבְאִישׁוּ לָנָא מִצְרָאֵי וְצַעֲרוּ יָתָנָא וִיהָבוּ עֲלָנָא פּוּלְחָנָא קַשְׁיָא:

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה" ואחר שהיה לגוי לא היה ראוי לקבל מתנה שהיה תחת עבדות ומה שקנה עבד קנה רבו:

מדרש ספרי (כל הפרק)(כל הפסוק)


ו.

וירעו אותנו המצרים . כמ"ש הבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקראנה מלחמה וגו' .

ויענונו . כמ"ש וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה וגו' .

ויתנו עלינו עבודה קשה . כמ"ש ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייבם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך .

<< · מ"ג דברים · כו · ו · >>