מ"ג דברים כג במקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לא יבא פצוע דכא[1] וכרות שפכה בקהל יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֹא יָבֹא פְצוּעַ דַּכָּא[2] וּכְרוּת שָׁפְכָה בִּקְהַל יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֹֽא־יָבֹ֧א פְצֽוּעַ־דַּכָּ֛א[3] וּכְר֥וּת שׇׁפְכָ֖ה בִּקְהַ֥ל יְהֹוָֽה׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
לָא יִדְכֵּי דִּפְסִיק וְדִמְחַבַּל לְמֵיעַל בִּקְהָלָא דַּייָ׃
ירושלמי (יונתן):
לָא יִדְכֵּי דִמְסָרֵיס וּדְפָסִיק גִידָא לְמִיסַב אִיתָא מִקְהַל עַמָּא דַיְיָ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פצוע דכה" - (יבמות עז) שנפצעו או שנדכאו ביצים שלו

"וכרות שפכה" - שנכרת הגיד ושוב אינו יורה קילוח זרע אלא שופף ושותת ואינו מוליד

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

פְּצוּעַ דַּכָּה – שֶׁנִּפְצְעוּ אוֹ שֶׁנִּדְכְּאוּ בֵּיצִים שֶׁלּוֹ (ספרי רמז; יבמות ע"ה ע"א).
וּכְרוּת שָׁפְכָה – שֶׁנִּכְרַת הַגִּיד, וְשׁוּב אֵינוֹ יוֹרֶה קִלּוּחַ זֶרַע אֶלָּא שׁוֹפֵךְ וְשׁוֹתֵת, וְאֵינוֹ מוֹלִיד (שם ע"ב).

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

פצוע דכה וגו': מיני סרסיסים ומפורשים ביבמות:


רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


פצוע דכה. זה שנתבקעו ביציו או אחת מהן. וכרות שפכה. מי שנכרת לו האבר שהוא כלי שממנו ישפוך המים והזרע.

בקהל ה'. שלא יחשב כאחד מקהל ה' שיקח בת ישראל. והטעם לפי שעקר הנשואין לפריה ורביה (ישעיה מה) כי לא תהו בראה לשבת יצרה, וכיון שאין אלו ראוין להוליד הרי נשואין הללו לבטלה.

וממה שאמר בקהל ה' נראה שהוא מותר באשה שאינה מקהל ה' כגון גיורת ומשוחררת, כי לא אמר הכתוב פצוע דכא וכרות שפכה לא ישא אשה, שאם אמר כן היה מובן מזה שהתשמיש שלא לקיום המין היה אסור, אבל עתה מתוך מה שאסר בקהל ה' והתיר לו שלא בקהל ה' יורה שהתשמיש מותר אפילו שלא לקיום המין.

מדרש ספרי (כל הפרק)(כל הפסוק)


קיא.

לא יבא פצוע דכה וכרות שפכה . איזהו פצוע דכה - כל שנפצעו הביצים שלו, אפילו אחת מהן. אין לי אלא כולו, מנין אף מקצתו? [ת"ל דכה ].

וכרות שפכה . כל שנכרת הגיד.

אמר ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה, שמעתי בכרם ביבנה, שמי שאין לו אלא אחת, זהו סריס חמה. מה בין פצוע דכה לכרות שפכה - אלא שפצוע דכה חוזר, וכרות שפכה אינו חוזר. זו מהלכות רופאים.

בקהל ה' . ר' יהודה אומר, ד' קהלות הן -

  • קהל כהנים,
  • קהל לוים,
  • קהל ישראל,
  • קהל גרים.
וחכמים אומרים, [אינן] אלא שלשה.

<< · מ"ג דברים · כג · ב · >>


הערות

  1. ^ ברוב ספרי אשכנז דַּכָּ֛ה
  2. ^ ברוב ספרי אשכנז דַּכָּ֛ה
  3. ^ ברוב ספרי אשכנז דַּכָּ֛ה