מ"ג דברים יד כחמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִקְצֵה שָׁלֹשׁ שָׁנִים תּוֹצִיא אֶת כָּל מַעְשַׂר תְּבוּאָתְךָ בַּשָּׁנָה הַהִוא וְהִנַּחְתָּ בִּשְׁעָרֶיךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִקְצֵ֣ה ׀ שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֗ים תּוֹצִיא֙ אֶת־כׇּל־מַעְשַׂר֙ תְּבוּאָ֣תְךָ֔ בַּשָּׁנָ֖ה הַהִ֑וא וְהִנַּחְתָּ֖ בִּשְׁעָרֶֽיךָ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
מִסּוֹף תְּלָת שְׁנִין תַּפֵּיק יָת כָּל מַעְסַר עֲלַלְתָּךְ בְּשַׁתָּא הַהִיא וְתַצְנַע בְּקִרְוָךְ׃
ירושלמי (יונתן):
מִסּוֹף תְּלַת שְׁנִין תַּפְקוּן יַת כָּל מַעֲשַר עֲלַלְתְּכוֹן בְּשַׁתָּא הַהוּא וְתַצְנִיעוּן בְּקִרְוֵיכוֹן:

"מקצה שלש שנים" - בא ולמד שאם השהה מעשרותיו של שנה ראשונה ושניה לשמטה שיבערם מן הבית בשלישית


קטו.

מקצה שלש שנים . יכול אפילו בחג? ת"ל (דברים כו) כי תכלה לעשר .

יכול בחנוכה? ת"ל " קץ ", (והלא) [ולהלן] נאמר (שם לא) " קץ ". מה " קץ " האמור להלן רגל, אף " קץ " האמור כאן רגל.

אי מה " קץ " האמור להלן חג הסוכות, אף " קץ " האמור כאן חג הסוכות? ת"ל כי תכלה לעשר , רגל שמעשר כלה בו, הוי אומר שזה חג הפסח. מכאן אמרו (מעשר שני פ"ה) "ערב יו"ט האחרון של פסח של רביעית ושל שביעית היה בעור. ברביעית - מפני מעשר עני שבשלישית, בשביעית - מפני מעשר עני שבששית".

יכול אף שנה של שביעית תהא חייבת (במעשר) [בבעור]? ת"ל שנת המעשר , שנה שחייבת במעשר; יצאה שנה שביעית שאינה חייבת במעשר.

(ראש השנה יב) יכול יהיו שני מעשרות נוהגים בה? ת"ל שנת המעשר . מעשר אחד נוהג בה, ואין שני מעשרות נוהגים בה.

אין לי אלא מעשר עני שבו דבר הכתוב, מנין לשאר מעשרות? ת"ל [ כל מעשר ] תבואתך , ריבה.

קטז.

תוציא ( את כל מעשר תבואתך ). מלמד שמוציאין אותו ממקום (טומאה) [טהרה] למקום (טהרה) [טומאה].

יכול אף של שאר שנים יהיו מוציאים אותו ממקום (טומאה) [טהרה] למקום (טהרה) [טומאה]? ת"ל משנה ההיא . של שנה ההיא אתה מוציא, ואי אתה מוציא של שאר שנים (ממקום טומאה למקום טהרה). של שנה ההיא אתה מבער, ואי אתה מבער ירק שיצא מר"ה ועד פסח.

קיז.

והנחת בשעריך . (ואם) [אם] אין שם עני - הניחו באוצר.

<< · מ"ג דברים · יד · כח · >>