מ"ג דברים א מג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואדבר אליכם ולא שמעתם ותמרו את פי יהוה ותזדו ותעלו ההרה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וָאֲדַבֵּר אֲלֵיכֶם וְלֹא שְׁמַעְתֶּם וַתַּמְרוּ אֶת פִּי יְהוָה וַתָּזִדוּ וַתַּעֲלוּ הָהָרָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וָאֲדַבֵּ֥ר אֲלֵיכֶ֖ם וְלֹ֣א שְׁמַעְתֶּ֑ם וַתַּמְרוּ֙ אֶת־פִּ֣י יְהֹוָ֔ה וַתָּזִ֖דוּ וַתַּעֲל֥וּ הָהָֽרָה׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וּמַלֵּילִית עִמְּכוֹן וְלָא קַבֵּילְתּוּן וְסָרֵיבְתּוּן עַל מֵימְרָא דַּייָ וְאַרְשַׁעְתּוּן וּסְלֵיקְתּוּן לְטוּרָא׃
ירושלמי (יונתן):
וּמַלֵלִית לְכוֹן וְלָא קַבֵּילְתּוּן וְסָרֵיבְתּוּן עַל מֵימְרָא דַיְיָ וְאַרְשַׁעְתּוּן וּסְלִיקְתּוּן לְטַוְורָא:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואדבר אליכם", והנה היה בכאן שני צוויים: א] בקום ועשה שיחזרו המדברה דרך ים סוף, ב] בשוא"ת שלא יעלו אל ההר, ונגד הראשון אמר "ואדבר אליכם" ולא שמעתם, ונגד השני אמר ותמרו את פי ה' אלהיכם שכבר בארתי (יהושע א יח) שהמרי הוא בלא תעשה והבלתי שמיעה הוא בקום ועשה, ובזה מוסיף שלא לבד שלא שמעו לחזור לאחוריהם מרו את פי ה' ותזדו לעלות ההרה:

אור החיים (כל הפרק)(כל הפסוק)

ותמרו וגו' ותזידו. פירוש המרו פי ה' שאמר להם שלא לעלות, ועוד שהיה ענין שתחששו ביותר שלא להמרות כי הוא הגשתכם לפני אויביכם וזה יגיד זדון לבבכם, והוא אומרו ותזידו וגו', עוד ירצה לומר שלא עשו העליה להר לעוצם ההבטחה בה' כדי שיהיה להם תיקון למיעוט הבטחה ואמונה שהיה להם בה' עד שאמרו שאינו יכול ח"ו להצילם ולהוריש העמים, אלא בזדון עשיתם הדבר בלא מרדות והכנעה ובקשת תיקון לפני ה', לזה ויצא האמורי וגו':

<< · מ"ג דברים · א · מג · >>