מ"ג דברים א כ


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואמר אלכם באתם עד הר האמרי אשר יהוה אלהינו נתן לנו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וָאֹמַר אֲלֵכֶם בָּאתֶם עַד הַר הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֵינוּ נֹתֵן לָנוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וָאֹמַ֖ר אֲלֵכֶ֑ם בָּאתֶם֙ עַד־הַ֣ר הָאֱמֹרִ֔י אֲשֶׁר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ נֹתֵ֥ן לָֽנוּ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַאֲמַרִית לְכוֹן אֲתֵיתוּן עַד טוּרָא דֶּאֱמוֹרָאָה דַּייָ אֱלָהַנָא יָהֵיב לַנָא׃
ירושלמי (יונתן):
וַאֲמָרִית לְכוֹן אֲתֵיתוּן עַד טַוְורָא דֶאֱמוֹרָאָה דַיְיָ אֱלָהָנָא יָהֵיב לָנָא:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואומר אליכם", ר"ל אז אמרתי שאין חסר שום דבר מירושת הארץ לא הדרך הגדול שהיה מבדיל עד הנה כי באתם עד הר האמורי, ולא שתצטרכו למלחמות כי ה' נתן לפניך את הארץ ואינך חסר רק לעלות ולרשת ושלא יעלה בלבבך שום מורא ופחד:

מדרש ספרי (כל הפרק)(כל הפסוק)

ואומר אליכם - אמר להם משה: לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הקב"ה אני אומר לכם:

באתם עד הר האמורי אשר ה' אלהינו נותן לנו - משל למלך שמסר את בנו לפידגוג אחד, והיה מחזירו ומראה אותו ואומר לו: כל הגפנים הללו שלך הם, וכל הכרמים וכל הזיתים הללו שלך הם, משיגע להראותם אמר לו: כל מה שאתה רואה שלך הוא. כך ישראל, בזמן שהיו במדבר מ' שנה היה משה אומר להם דברים ח כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה ורחבה ארץ נחלי מים עינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. כיון שבאו לארץ - אומר להם באתם אל הר האמורי אשר ה' אלהיך נותן לך.

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואמר אלכם".    חסר יו"ד נחסרתם ע"י י' מרגלים:

<< · מ"ג דברים · א · כ · >>