מ"ג בראשית לא ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואתנה ידעתן כי בכל כחי עבדתי את אביכן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאַתֵּנָה יְדַעְתֶּן כִּי בְּכָל כֹּחִי עָבַדְתִּי אֶת אֲבִיכֶן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאַתֵּ֖נָה יְדַעְתֶּ֑ן כִּ֚י בְּכׇל־כֹּחִ֔י עָבַ֖דְתִּי אֶת־אֲבִיכֶֽן׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְאַתִּין יְדַעְתִּין אֲרֵי בְּכָל חֵילִי פְּלַחִית יָת אֲבוּכוֹן׃
ירושלמי (יונתן):
וְאַתּוּן יְדַעְתּוּן אֲרוּם בְּכָל חֵילִי פְּלָחִית יַת אֲבוּכוֹן:

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי בכל כחי עבדתי את אביכן" - מתחילה ונתברך לרגלי ויתכן שהיה ללבן צאן רבות כי נתברכו גם העטופים לרגל יעקב כי לא צעקו בניו רק בקנאתם ליעקב שעשה כל הכבוד הזה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(ה - ו) "ויאמר להן." ערך לפניהם שני טענות, א] "רואה אני את פני אביכן והנה איננו אלי כתמול שלשום", ויען שיצויר שיהיה בכעס עליו מפני ארבע סבות,ברר להן שאין כל סבה שתגרום כעסו. א] י"ל שכעס לבן עליו הוא השגחיי, מפני שחטא איזה חטא, שע"כ סרה מעליו ההשגחה, עז"א "ואלהי אבי היה עמדי". ב] י"לשכעס עליו מפני שלא עבד עבודתו כראוי, עז"א "ואתנה ידעתן כי בכל כחי עבדתי את אביכן." ג] י"ל שכעס עליו מפני שלקח שכר יותר מן הראוי מדי העבודה אשרעשה, עז"א כי לא כן הוא, כי,


 

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

ואתנה. ג' ואתנה ידעתן. ואתנה צאני צאן מרעיתי. ואתנה גשם שוטף אבני אלגכיש תכלנה. מה צאן מרעיתי דלהלן מדבר בישראל אף צאן האמור כאן דורש במדרש על הגליות גשם שוטף ואבני אלגביש שאמר להן אתם ידעתן שהיה גשם שוטף ואבנים יורדים עלי בהיותי בשדה עם הצאן:

<< · מ"ג בראשית · לא · ו · >>