מ"ג בראשית יט י


<< · מ"ג בראשית · יט · י · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט אליהם הביתה ואת הדלת סגרו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּשְׁלְחוּ הָאֲנָשִׁים אֶת יָדָם וַיָּבִיאוּ אֶת לוֹט אֲלֵיהֶם הַבָּיְתָה וְאֶת הַדֶּלֶת סָגָרוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּשְׁלְח֤וּ הָֽאֲנָשִׁים֙ אֶת־יָדָ֔ם וַיָּבִ֧יאוּ אֶת־ל֛וֹט אֲלֵיהֶ֖ם הַבָּ֑יְתָה וְאֶת־הַדֶּ֖לֶת סָגָֽרוּ׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
וְאוֹשִׁיטוּ גּוּבְרַיָּא יָת יְדֵיהוֹן וְאַעִילוּ יָת לוֹט לְוָתְהוֹן לְבֵיתָא וְיָת דַּשָּׁא אֲחַדוּ׃
ירושלמי (יונתן):
וְאוֹשִׁיטוּ גוּבְרַיָא יַת יְדֵיהוֹן וְהַנְעִילוּ יַת לוֹט לְוַותְהוֹן לְבֵיתָא וְיַת דָשָׁא אָחָדוּ:

ספורנו

לפירוש "ספורנו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ואת הדלת סגרו" כדי שילאו למצא הפתח ויפרסמו גודל רשעם:

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(י - יא)" וישלחו". אז "הביאו את לוט הביתה" להצילו מרעתם וסגרו הדלת, "והכו את האנשים בסנורים", אינו עורון רק חולי של ערבוב שראות עינו לא יראה כראוי, למשל הפתח שהיה בצד צפון ראוהו כאלו הוא בצד דרום, וכל מי שקרב אל הפתח הוכה בסנורים והלך משם ואז קרבו האחרים והוכו גם הם עד שהוכו "מקטן ועד גדול", כי הם באו מנער ועד זקן ועמדו הנערים סמוך אל הבית והוכו תחלה וכשהלכו קרבו הזקנים והוכו גם הם, ומזה נודע כי כלם השתתפו במעשה זו אחר שכלם לקו בסנורים:  

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

הנה אחר שלחם יד בלוט ויביאו את לוט וכו' ואחר שהדלת סגרו מבפנים, הכו את האנשים שהיו חוצה בסנורים, שאפילו

בפתח פתוח נלאו למצא הפתח. וזהו אומרו "הפתח" ולא אמרו הדלת. וזהו שאחר כך אומר "ויצא לוט" כו' הנה שגם שהפתח פתוח לא היו נכנסים:

ואם באנו לשים לב, איך בהיותם פתח הבית נלאו למצא הפתח. וגם כי מאומרו וילאו יראה כי אחר הלאות מצאוהו. וגם אומרו הפתח בפת"ח הפ"א שהוא הפתח הידוע. ועוד כי אחר שהוכו בסנורים למה בקשו הפתח, אדרבה היה להם לברוח פן ימיתום. אך אפשר יאמר כי בהיותם סומים בחרו לברוח "וילאו למצוא הפתח" הגדול היותר מסויים הוא פתח החצר להמלט על נפשם:

<< · מ"ג בראשית · יט · י · >>