<< · מ"ג בראשית · ה · לא · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְהִי כָּל יְמֵי לֶמֶךְ שֶׁבַע וְשִׁבְעִים שָׁנָה וּשְׁבַע מֵאוֹת שָׁנָה וַיָּמֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַֽיְהִי֙ כׇּל־יְמֵי־לֶ֔מֶךְ שֶׁ֤בַע וְשִׁבְעִים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃


תרגום

​ ​ ​
אונקלוס (תאג'):
וַהֲווֹ כָּל יוֹמֵי לֶמֶךְ שְׁבַע מְאָה וְשִׁבְעִין וּשְׁבַע שְׁנִין וּמִית׃
אונקלוס (דפוס):
וַהֲווֹ כָּל יוֹמֵי לֶמֶךְ שְׁבַע מְאָה וְשִׁבְעִין וּשְׁבַע שְׁנִין וּמִית׃
ירושלמי (יונתן):
וַהֲווֹ כָּל יוֹמֵי לֶמֶךְ שְׁבַע מְאָה וְשַׁבְעִין וּשְׁבַע שְׁנִין וּמִית:

רשב"ם

לפירוש "רשב"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ויהי כל ימי למך: (הקשה הר"ר שמואל בה"ר מאיר זצ"ל) למה לנו למנות שני רשעים הכתובים בפרשה (ותירץ) דכך דרכן של נביאים זה אחר זה כדי לידע מניין השנים מבריאת העולם עד ימיהם, כי מתוך השנים ומנינם הכתובים כאן ומנין שנות הדורות הכתובים עד משה רבינו ומנין שעבוד מצרים דכתיב ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים וגו' ומנין מ' למדנו מנין שנים אשר מבריאת העולם עד שנכנסו לארץ, וכבר מפורש בנביאים מנין השנים אשר מיציאת מצרים עד בנין בית ראשון ומבנינו עד חרבנו, ומתוך דברי דניאל למדנו מנין השנים אשר מחרבן בית ראשון עד חרבן בית שני, וכתב על זה שבועים שבעים נחתך על עמך, פי' שבעים מגלות בבל וד' מאות ועשרים שעמד בית שני הרי כאן שבע פעמים שבעים שנה וזהו שבועים שבעה:

<< · מ"ג בראשית · ה · לא · >>