מ"ג במדבר לג נב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במתם תשמידו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶם וְאִבַּדְתֶּם אֵת כָּל מַשְׂכִּיֹּתָם וְאֵת כָּל צַלְמֵי מַסֵּכֹתָם תְּאַבֵּדוּ וְאֵת כָּל בָּמֹתָם תַּשְׁמִידוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְה֨וֹרַשְׁתֶּ֜ם אֶת־כׇּל־יֹשְׁבֵ֤י הָאָ֙רֶץ֙ מִפְּנֵיכֶ֔ם וְאִ֨בַּדְתֶּ֔ם אֵ֖ת כׇּל־מַשְׂכִּיֹּתָ֑ם וְאֵ֨ת כׇּל־צַלְמֵ֤י מַסֵּֽכֹתָם֙ תְּאַבֵּ֔דוּ וְאֵ֥ת כׇּל־בָּמוֹתָ֖ם תַּשְׁמִֽידוּ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וּתְתָרְכוּן יָת כָּל יָתְבֵי אַרְעָא מִן קֳדָמֵיכוֹן וְתַבְּדוּן יָת כָּל בֵּית סִגְדַּתְהוֹן וְיָת כָּל צַלְמֵי מַתְּכָתְהוֹן תַּבְּדוּן וְיָת כָּל בָּמָתְהוֹן תְּשֵׁיצוֹן׃
ירושלמי (יונתן):
וּתְתַרְכוּן יַת כָּל יַתְבֵי אַרְעָא מִן קֳדָמֵיכוֹן וְתִסְפוּן יַת כָּל בֵּית סִגְדֵיהוֹן וְיַת כָּל צַלְמֵי מַתְּכַוַותְהוֹן תְּסַיְיפוּן וְיַת כָּל בַּמְסֵיהוֹן תְּשֵׁיצוּן:
ירושלמי (קטעים):
וּתְשֵׁיצִינוּן יַת כָּל דַיָירֵי אַרְעָא מִן קֳדָמֵיכוֹן וּתְסוּפוּן יַת כָּל טַעֲוַותְהוֹן וְיַת כָּל צַלְמֵי מַתַּכְוַותְהוֹן תִּתְפַּרְכוּן וְיַת כָּל בַּמְסֵיהוֹן תְּשֵׁיצוּן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והורשתם" - וגרשתם

"משכיתם" - כתרגומו בית סגדתהון על שם שהיו מסככין את הקרקע ברצפת אבנים של שיש להשתחוות עליהם בפישוט ידים ורגלים כדכתיב (ויקרא כו) ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה

"מסכתם" - כתרגומו מתכתהון

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וְהוֹרַשְׁתֶּם – וְגֵרַשְׁתֶּם.
מַשְׂכִּיֹּתָם – כְּתַרְגּוּמוֹ, "בֵּית סִגְדַתְהוֹן" [בֵּית סְגִידָתָם, הִשְׁתַּחֲוָיָתָם], עַל שֵׁם שֶׁהָיוּ מְסַכְּכִין אֶת הַקַּרְקַע בְּרִצְפַּת אֲבָנִים שֶׁל שַׁיִשׁ לְהִשְׁתַּחֲווֹת עֲלֵיהֶם בְּפִשּׁוּט יָדַיִם וְרַגְלַיִם, כְּדִכְתִיב: "וְאֶבֶן מַשְׂכִּית לֹא תִּתְנוּ בְּאַרְצְכֶם לְהִשְׁתַּחֲוֹת עָלֶיהָ" (יקרא כו,א).
מַסֵּכֹתָם – כְּתַרְגּוּמוֹ, "מַתְּכַתְהוֹן" [מַתַּכְתָּם].

אור החיים (כל הפרק)(כל הפסוק)

והורשתם וגו'. והגם שאמר הכתוב בז' עממין (דברים כ) לא תחיה כל נשמה, כאן מדבר הכתוב חוץ מז' עממין הנמצאין שם, ולזה דקדק לומר את כל יושבי הארץ לומר אפילו שאינם מז' עממין. או אפשר שחוזר על אומה שאין כח בהם להורגם שישתדלו להורישם ולא יניחו מהם בארץ:

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

ואבדתם. ב' הכא ואידך ואבדתם את שמם. משכיותם. היינו בית עכו"ם שלהם והמאבד ע"ז צריך לשרש אחריה דכתיב ואבדתם את שמם:

<< · מ"ג במדבר · לג · נב · >>