מ"ג במדבר י יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּסַּע דֶּגֶל מַחֲנֵה בְנֵי יְהוּדָה בָּרִאשֹׁנָה לְצִבְאֹתָם וְעַל צְבָאוֹ נַחְשׁוֹן בֶּן עַמִּינָדָב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּסַּ֞ע דֶּ֣גֶל מַחֲנֵ֧ה בְנֵֽי־יְהוּדָ֛ה בָּרִאשֹׁנָ֖ה לְצִבְאֹתָ֑ם וְעַ֨ל־צְבָא֔וֹ נַחְשׁ֖וֹן בֶּן־עַמִּינָדָֽב׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וּנְטַל טֵיקַס מַשְׁרִית בְּנֵי יְהוּדָה בְּקַדְמֵיתָא לְחֵילֵיהוֹן וְעַל חֵילֵיהּ נַחְשׁוֹן בַּר עַמִּינָדָב׃
ירושלמי (יונתן):
וּנְטָלוּ טֵיקַס מַשִׁרְיַית בְּנֵי יְהוּדָה לְחֵילֵיהוֹן וְרַבָּא דְהַוָה מְמַנֵי עַל חֵילְוַות שִׁבְטָא דִבְנֵי יְהוּדָה נַחְשׁוֹן בַּר עַמִינָדָב:

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועל צבאו נחשון בן עמינדב" - לא ידעתי למה יזכיר בכאן שם נשיאי הדגלים שכבר הזכיר זה ואם תאמר לרמוז כי היו חיים כבר נרמז זה בפרשת הדגלים (לעיל ב ד) כי מיום המנין ועד עת המסע לא מת אחד מכל הפקודים אולי בא הכתוב לומר שגם בלכתם בדרך ילך הנשיא בראש צבאו שיעשו מצותו וישכון כמלך בגדוד ולא ילכו כצאן אשר אין להם רועה ולא שימנו להם אחר לזה כאשר יעשו משוח מלחמה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויסעו ועל צבאו, ר"ל שהגם שהלכו לכנס לארץ לא תחשב שהלכו ע"ד ללחום מלחמות שאז היה צריך שתחת הנשיא יהיה משוח מלחמה שילך בראש הצבא, לא היה כן רק

על צבאו היה נחשון שהוא הנשיא בעצמו כי אם היו נכנסים אז בארץ לא היו צריכים למלחמה:

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויסע דגל מחנה בני יהודה. בכולם כתיב "ונסע" וביהודה כתיב "ויסע", חסר מ', שכל מ' שנה שהיו במדבר היו עצמותיו בארון כאילו לא נסע:

<< · מ"ג במדבר · י · יד · >>