מ"ג איוב מא יז


<< · מ"ג איוב · מא · יז · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
משתו יגורו אלים משברים יתחטאו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִשֵּׂתוֹ יָגוּרוּ אֵלִים מִשְּׁבָרִים יִתְחַטָּאוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִ֭שֵּׂתוֹ יָג֣וּרוּ אֵלִ֑ים
  מִ֝שְּׁבָרִ֗ים יִתְחַטָּֽאוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משאתו יגורו אלים" - מפחדו מתיראים גבורים וחזקים בין דגים בין שאר בריות

"משברים יתחטאו" - גלי הים שקרוין משברים הן חסרין לפניו שהוא שוברתן בפריחתו כאשר הוא פורח וצף בגלי הים

"יתחטאו" - ל' חסרון כמו (מלכים א' א) והייתי אני ובני שלמה חטאים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משתו" - מרוממותו יפחדו אף החזקים

"משברים יתחטאו" - כשהוא שט בים יחסרו הגלים כי מבלבל הגלים ומקלקלם  

מצודת ציון

"משתו" - כמו משאתו באל"ף והוא מלשון נשא ורוממות

"יגורו" - יפחדו כמו ויגר מואב (במדבר כב)

"אילים" - חזקים כמו אל גוים (יחזקאל לא)

"משברים" - כן יקראו גלי הים כמו משבריך וגליך (יונה ב)ע"ש שנראים כמשברים את הים ואף המה יושברו מעצמן

"יתחטאו" - ענין חסרון כמו קולע באבן אל השערה ולא יחטיא (שופטים כ)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משתו", עת שיתנשא "יגורו" ויפחדו "כל אילים", והחיות החזקות אשר "יתחטאו משברים", שהם נקיים מכל שבר שלא יקרב אליהם שום שבר ואסון מרוב תקפם, בכ"ז יגורו משאתו:

ביאור המילות

"משתו". כמו משאתו. כמו יתן ה' את שלתך (ש"א א').

"משברים" יתחטאו הנקיים מכל שבר:
 

<< · מ"ג איוב · מא · יז · >>