מ"ג איוב מא ד

מקראות גדולות איוב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

לא [לו] אחריש בדיו ודבר גבורות וחין ערכו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

לא [לוֹ] אַחֲרִישׁ בַּדָּיו וּדְבַר גְּבוּרוֹת וְחִין עֶרְכּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לא לוֹ־אַחֲרִ֥ישׁ בַּדָּ֑יו
  וּדְבַר־גְּ֝בוּר֗וֹת וְחִ֣ין עֶרְכּֽוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא אחריש בדיו" - לא אחריש על בניו של צדיק שהלך לפני בתמים ולבניו ישתלמו שכר טוב אביהם וימצאו טובה בזכותו

"ודבר גבורות וחין ערכו" - ודבר גבורותיו אשר נתגבר לעשות הטוב והישר ותחינת סדורו של צדיק אשלם שכרו גם לבניו אחריו

"בדיו" - ענפיו והם בניו כמו (יחזקאל יז) ותעש בדים ותשלח פארות

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"לא אחריש", ולבל תאמר שבריאות האבירים האלה היה ע"י המערכת והתולדה במקרה. כי אראה לך איך היה כל פרט ופרט שבו עפ"י השגחתי עד שאגיד לך כל תכונותיו, כי השגחתו על כל איבריו וכחותיו לעשותם בתכלית היכולת והחכמה. והנה יזכיר בבריאת הלויתן ג' דברים.

  • א) "בדיו" שהוא איבריו,
  • ב) "דבר גבורות" הגבורה והכח שיש לו,
  • ג) "חין ערכו" ערך האיברים וסדרם זה מול זה:


ביאור המילות

"בדיו", איבריו שהם כענפים באילן, וח ן כמו חן כמו בן ב ן נון, חן של ערך איבריו וסדורם:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לא אחריש" - כאומר הנה במה שספרתי לך יש בהם די להשיב על מאמריך ועכ"ז לא אשתוק מלספר לך עוד ממפעלות הלויתן מתכונות איבריו וענין הגבורות אשר בו וחין ערכו מול שאר הנבראים למען תשכיל יותר מגדולת רוממותי

מצודת ציון

"בדיו" - אבריו וכן יאכל בדי עורו (לעיל יח) והוא מושאל מבדי האילן

"ודבר גבורות" - וענין גבורות כמו על דבר פעור (במדבר כה)

"וחין" - כמו וחן וכן היות לדוד ניר (מלכים א יא) והוא כמו נר

"ערכו" - מלשון ערך ושומא

<< · מ"ג איוב · מא · ד · >>