מ"ג איוב לא כט


<< · מ"ג איוב · לא · כט · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אם אשמח בפיד משנאי והתעררתי כי מצאו רע

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִם אֶשְׂמַח בְּפִיד מְשַׂנְאִי וְהִתְעֹרַרְתִּי כִּי מְצָאוֹ רָע.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִם־אֶ֭שְׂמַח בְּפִ֣יד מְשַׂנְאִ֑י
  וְ֝הִתְעֹרַ֗רְתִּי כִּֽי־מְצָ֥אוֹ רָֽע׃


מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם אשמח" - האם שמחתי בעבור פיד שונאי וכי התעוררתי לקום עליו לשלם לו גמול כאשר מצאו רע בחושבי כאשר החל לנפול לא יוסיף לקום 

מצודת ציון

"בפיד" - ענינו כמו איד וכן אם בפידו להן שוע (לעיל ל) וענינו שבר ומקרה רעה

"והתעוררתי" - מלשון הערה והתגברות

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(כט-ל-לא) "אם אשמח" גם אל תאמר שבאו עלי יסורים על ששמחתי על מפלת שונאי דכתיב בנפול איבך אל תשמח פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו, עז"א "שלא שמחתי בפיד משנאי", ויותר מזה "והתעררתי כי מצאו רע" וכו', "אם לא אמרו מתי אהלי", שבעת שמצא רע לשונאי הגם "שלא נתתי לחטא הכי לשאול באלה נפשו", הגם שידעתי שאני לא קללתיו באלה ולא חטאתי בחכי להאלותו ולשאול את נפשו למות ע"י האלה, בכ"ז "התעררתי בעת שמצאו רע אם לא אמרו מתי אהלי מי יתן מבשרו לא נשבע" התעוררתי לדרוש אם לא יצא עליו איזה קללה ממתי אהלי, פן אמרו הם שרוצים לראות בו נקמה ושלא ישבעו מבשרו. עד שלא לבד שאני לא קללתי את שונאי ולא שמחתי במפלתו, כי הקפדתי גם על בני ביתי, והתעוררתי לדרוש ע"ז אם לא יצא מהם קללה עליו, ואף דבור של נקמה שיאמרו שלא ישבעו מבשרו אם ינתן בידם להנקם ממנו:

 

<< · מ"ג איוב · לא · כט · >>