מ"ג איוב כח כו


<< · מ"ג איוב · כח · כו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בעשתו למטר חק ודרך לחזיז קלות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בַּעֲשֹׂתוֹ לַמָּטָר חֹק וְדֶרֶךְ לַחֲזִיז קֹלוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בַּעֲשֹׂת֣וֹ לַמָּטָ֣ר חֹ֑ק
  וְ֝דֶ֗רֶךְ לַחֲזִ֥יז קֹלֽוֹת׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חק" - גזירה קצובה לפי כל ארצות ומעיין ופלג להשקות כל ארץ וארץ ובעשותו דרך לכל החזיזים שלא יצאו שני קולות דרך נקב אחד פן יחריב את העולם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעשותו" - בעת הבריאה כשעשה למטר חוק קבוע מתי ירד ואיך ירד ע"פ האדמה וכשעשה דרך לענין וקולות הרעמים באיזה דרך יהלכו 

מצודת ציון

"לחזיז" - כן יקרא הענן וכן ה' עושה חזיזים (זכריה י)

"קולות" - כמו וקולות ותחסר הוי"ו וכמוהו רבים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעשותו", וזה היה בעת "שעשה למטר חק". ע"י שעשה החק שיעלו האדים למעלה ע"י התפשטות האויר וע"י כח החום ועלעקטריציטעט הצרור בעבים, שע"י החום יקלו האדים ויעלו למעלה, ובעת תצא החום מן האדים אז יתקמצו המים ויכבדו וירד המטר, ואז עשה "דרך לחזיז קולות", שע"י שיצא החום וכח העלעקטרי מן העבים יתהוה הברק והרעם כנודע, וכ"ז מברר היטב שיש השגחה פרטית בסדרי הטבע והנהגת הארץ להחיות הארץ וכל אשר עליה:

 

<< · מ"ג איוב · כח · כו · >>