<< · מ"ג איוב · כא · יט · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אלוה יצפן לבניו אונו ישלם אליו וידע

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֱלוֹהַּ יִצְפֹּן לְבָנָיו אוֹנוֹ יְשַׁלֵּם אֵלָיו וְיֵדָע.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֱל֗וֹהַּ יִצְפֹּן־לְבָנָ֥יו אוֹנ֑וֹ
  יְשַׁלֵּ֖ם אֵלָ֣יו וְיֵדָֽע׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלוה יצפון לבניו אונו" - בתמיה וכי מדה היא שכן זה הרשיע כל ימיו ויהא בשלום וימות בשלום ואונו ורשעו יצפון הקב"ה לבניו ללקות להם "ישלם אליו וידע" - שבח הוא להקב"ה שישלם לרשע עצמו גמולו ויבין שהרשיע לעשות

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אונו" - עון הגזל שעשק בכח ואון 

מצודת דוד

"אלוה יצפון" - ואם במה שאלוה מטמין לבניו גמול עון הגזל שאנס בכחו הלא מהראוי היה שאליו בעצמו ישלם גמול הרעה וידע כי יש אלהים שופטים בארץ

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלוה", ר"ל מה שאמרתם שלכן אין ה' מענישו, מפני "שאלוה יצפון לבניו אונו", שישלם עונש של אונו וגזלתו אל חיק בניו, אני אומר "ישלם אליו" ויעניש אותו בעצמו, מצד שני טעמים,
  • א) " וידע", כדי שידע ויכיר כי יש אלהים שופטים בארץ,
  • ב) מצד הגמול בעצמו שראוי שהחוטא הוא יקבל העונש ולא אחר, וז"ש למען.

ביאור המילות

"אונו". עונש גזלתו, כמו וישב עליהם את אונם:
 

<< · מ"ג איוב · כא · יט · >>